Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 100519 verzocht en begroot, niet toegewezen: 8,6 x € 225,- + 6% kantoorkosten + 21% btw = € 2.481,83

RBROT 100519 gestelde val van trap agv uitbreken trapleuning; zaak niet geschikt voor deelgeschil; geen ruimte voor nadere bewijsvoering 
- verzocht en begroot, niet toegewezen: 8,6 x € 225,- + 6% kantoorkosten + 21% btw = € 2.481,83

5.6.

De verzochte verklaring voor recht zal gelet op het voorgaande op grond van artikel 1019z Rv worden afgewezen.

5.7.
[verzoekster] heeft verzocht de kosten van deze deelgeschilprocedure te begroten. Ondanks de omstandigheid dat in deze beschikking het verzoek wordt afgewezen en de aansprakelijkheid (nog) niet vaststaat, volgt uit artikel 1019aa leden 1, 2 en 3 Rv en de toelichting daarop dat in een deelgeschilprocedure wel de proceskosten begroot kunnen worden (zonder dat daarbij een proceskostenveroordeling wordt uitgesproken). Dit is slechts anders als de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, maar dat is hier niet het geval. De kantonrechter zal daarom tot begroting van de proceskosten overgaan.

5.8.
[verzoekster] heeft in het verzoekschrift toegelicht dat haar gemachtigde 8,6 uren heeft besteed aan de voorbereiding van het verzoekschrift en aan het bijwonen van de zitting. Het uurtarief is volgens [verzoekster] € 225,-, waardoor de totale advocaatkosten uitkomen op € 2.481,83 (8,6 x € 225,- + 6% kantoorkosten + 21% btw). Woman’s World heeft geen verweer gevoerd ten aanzien van deze kosten. De kantonrechter acht de door [verzoekster] begrote kosten van dit deelgeschil niet onredelijk, zodat deze zoals verzocht zullen worden begroot op € 2.481,83 aan advocaatkosten en € 81,- aan griffierecht.

Omdat de kosten van deze deelgeschilprocedure slechts begroot zijn, betekent dit dat Woman’s World in deze beschikking niet tot betaling hiervan zal worden veroordeeld, zoals door [verzoekster] was verzocht. ECLI:NL:RBROT:2019:3762