Overslaan en naar de inhoud gaan

De twee werelden van Massaschade prof. mr.T Hartlief, NJB

De twee werelden van Massaschade prof. mr.T Hartlief, NJB
"De WCAM zal daarom heil brengen voor slachtoffers van boekhoudschandalen zoals we die met bedrijven als Ahold en Shell hebben meegemaakt, voor beleggers, wellicht in de toekomst ook voor de houders van een woekerpolis, niet echter voor slachtoffers met personenschade, terwijl het daar in wezen allemaal mee begonnen is.

Dit gegeven bepaalt mijn gevoel bij het centrale thema. Ik gun het Amsterdam best een speler te worden op de wereldmarkt voor de afwikkeling van massaschade, maar ik zag liever energie gestoken in het vergroten van de capaciteit op het vlak van de aansprakelijkheidsverzekering voor risicovolle bedrijven. Ik zou daarbij bereid zijn net zulke drastische stappen te zetten als de Belgische wetgever in 1979: invoering van een risicoaansprakelijkheid ter zake van brand en ontploffing in algemeen toegankelijke gebouwen gekoppeld aan een verzekeringsplicht. De huidige verzekerde som van 13,6 miljoen betreft ongeveer vijfmaal 'ons' verzekeringsniveau. Laat de wetgever dat nu eens oppakken! Hier wordt echter pijnlijk duidelijk wat de halfwaardetijd van een catastrofe als 'Enschede' is. Deze ramp uit 2000 heeft geleid tot een rapport van de Commissie Borghouts in 2005, een kabinetsstandpunt (Solidariteit met beleid) in 2006, overleg met de Kamer dit voorjaar en pas in het najaar van 2007 tot het opstarten van onderzoek naar uitbreiding van de verzekeringsmogelijkheden ... Maar ook 'Belgische' bedragen zullen bij een ramp als 'Enschede' of 'Volendam' bij lange na niet toereikend zijn. Waarom dan hier niet verder de verzekeringsmogelijkheden, zij het nu aan de kant van potentiële slachtoffers, vergroot? In Frankrijk bestaat het relatief goedkope fenomeen van de verzekering tegen 'les Accidents de la Vie', een verzekering die aan slachtoffers een uitkering doet op het niveau van het aansprakelijkheidsrecht. Een dergelijke polis is al eerder onder de aandacht van de politiek gebracht, zou ook hier geïntroduceerd kunnen worden, maar tot op heden is er niets gebeurd. Waarom prikkelt de overheid de verzekeraarsbranche niet om haar zovaak benadrukte 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' te nemen? Ik zou graag zien dat massaschade, ook wanneer zij is gevallen buiten de wereld van Mammon, een serieuze kans op vergoeding maakt." prof. mr.T Hartlief in het NJB op
Rechtennieuws.nl