Zoeken

Inloggen

Massaschade, collectieve aktie

Massaschade, collectieve aktie

Meer artikelen...

 1. GHAMS 140420 Trafigura; Probo Koala; oordeel over bevoegdheid, ontvankelijkheid, gelijksoortigheid belangen en waarborgvereiste
 2. HR 030420 Trafigura; giftige afvalstoffen in Abidjan; ontvankelijkheid stichting die bij eiswijziging vordering instelt ex. art. 3:305 a BW
 3. RBAMS 201119 Stichting Car Claim mag procederen tegen autofabrikanten over ‘sjoemelsoftware’
 4. Rijksoverheid.nl 040319 Nieuwe code voor claimstichtingen
 5. Rb Gelderland 300617 Deelgeschil; risico op tegenstrijdige uitspraken nu in appel materieel dezelfde rechtsvraag in de collectieve actie van FNV voorligt
 6. HR 091216 meerdere uitspraken in de Dexia zaak, over gebondenheid aan de Duisenberg-regeling, over de werking van de WCAM
 7. Wetsvoorstel Collectieve Schadevergoedingsactie - door Jaike Silvius op 011216 op dirkzwagerasv.nl
 8. Rb Amsterdam 301116 Trafigura-zaak; Stichtng voldoet niet aan eisen van art. 3:305a BW; vordering Stichting niet-ontvankelijk; ogv volmachten en/of lastgevingen, althans zaakwaarneming, ook niet-ontvankelijk
 9. Rb Gelderland 290716 collectieve actie aansprakelijkheid niet-ontvankelijk; tzv vordering veiligheidsmaatregelen wel ontvankelijk
 10. Rb Oost-Brabant 290616 geen letsel; collectieve actie tzv renteswaps rabobank; claimstichting niet-ontvankelijk; geen gelijksoortige belangen en onvoldoende waarborging belangen
 11. Raad voor de Rechtspraak: Wetsvoorstel voor collectieve schadevergoedingsactie werkt niet
 12. Rb Gelderland 030914 WCAM; beëindiging van asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking dmv een 'en bloc'-wijziging houdt geen stand
 13. Opstelten maakt collectieve schadevergoedingsactie mogelijk - Rijksoverheid.nl op 070714
 14. Hof Amsterdam 240614 WCAM; uitkering deel restant van overeenkomst DES-I tbv de uitvoering van overeenkomst DES-II
 15. Hof Amsterdam 240614 WCAM; overeenkomst DES-II verbindend verklaard
 16. Annotatie bij HR 280314 ECLI:NL:HR:2014:766 (VEB NCVB/Deloitte Accountants c.s.) mr Karlijn Teuben, cassatieadvocaat bij Pels Rijcken
 17. Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen - onderzoek WODC
 18. December 2011; Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
 19. HR 280111 avv verklaarde WCAM-overeenkomst Dexia
 20. Hof A.dam 121110 internationale bevoegdheidskwestie inzake verzoek tot verbindendverklaring schikkingsovereenkomsten
 21. HR 260210; Omstandigheid dat aanmerkelijk deel van de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering staat in dit geval aan een collectieve actie niet in de weg
 22. Lagere rechters kunnen straks de Hoge Raad een rechtsvraag over een massaschadezaak voorleggen.
 23. Rechtspraak.nl meldt: Gerechtshof Amsterdam verklaart schikking inzake Vie d'Or verbindend
 24. www.massaschades.nl
 25. De twee werelden van Massaschade prof. mr.T Hartlief, NJB
 26. Samen of alleen procederen voor schadevergoeding?
 27. Hof Amsterdam 020606 Des-zaak, Verzoek ex 7:790 BW massaschade

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies