Zoeken

Inloggen

Matiging in letselschadezaken

Matiging in letselschadezaken

Meer artikelen...

 1. RBOVE 110821 7-jarig meisje valt v pony tijdens rijlesmatiging tot max dekking voor het geval aansprakelijkheidsverzekering dekking zou hebben geboden
 2. GHARL 060421 aard aansprakelijkheid – seksueel misbruik minderjarige gedurende meerdere jaren – staat in de weg aan matiging.
 3. GHARL 230419 mishandeling met ernstig letsel na beklimmen ladder; eigen schuld na billijkheidscorrectie 25%. € 100.000,- voorschot; geen matiging
 4. RBOBR 101018 25% matiging vanwege financiële situatie dader
 5. Rb Den Haag 031116 KG. Matiging had in strafproc. aan de orde moeten komen
 6. Rb Noord-Holland 150715 dwarsleasie na schiet- en steekpartij; geen matiging vanwege afhankelijkheid uitkering
 7. Hof 's-Hertogenbosch 100614 mishandeling; concrete onderbouwing draagkracht ontbreekt; beroep op matiging afgewezen
 8. Rb Gelderland 290114 detentietijd, jeugdigheid en verminderde toerekeningvatbaarheid geen redenen voor matiging t.a.v. een van de medeplegers
 9. Rb 's-Hertogenbosch 230113 interne slordigheid gemeente en geen dekking door verzekering zijn geen redenen voor matiging
 10. Rb Utrecht 281211 toegewezen schade als gevolg van afketsende kogel; geen matiging nu sprake is van opzettelijk toegebracht letsel
 11. Rb `'s-Hertogenbosch 211211 regres ziektekostenverz. na klap met koevoet
 12. Rb A.dam 260308 ongeval tijdens schaatswedstrijden; matiging tot hoogte verzekerde som
 13. Rb Alkmaar 241208 blindheid aan een oog met ontsiering aan gezicht na schot met gaspistool, E 20000,
 14. Rb R.dam 250608 voa-regres na mishandeling, schadebeperkingsplicht, wettelijke rente va. betaaldata
 15. Rb Den Bosch 040707 overschrijding verzekerde som; gedaagde moet restant zelf voldoen; geen matiging
 16. Hof Den Bosch 240406 te late melding bij verzekeraar komt voor risico aansprakelijke partij
 17. Rb Zutphen 160806 bestuurder had geen rijbewijs; regres Axa op bestuurder, matiging
 18. Rb Zutphen 160806 gordelkorting 25%, eigen schuld meerijden met bestuurder zonder rijbewijs 15%

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies