Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Amsterdam 110913 ontbreken verplichte verzekering ziektekosten doet niet af aan vergoedingsverplichting gedaagde

Rb Amsterdam 110913 enkelbreuk na vechtpartij; gedaagde dient uitlokking door eiser te bewijzen;
- ontbreken verplichte verzekering ziektekosten doet niet af aan vergoedingsverplichting gedaagde;
- smartengeld bij mishandeling gebroken enkel € 2.000,00

3.4.
De omstandigheid dat [eiser] zich voor de bij hem in rekening gebrachte ziekenhuiskosten verplicht had moeten verzekeren, doet niet af aan de vergoedingsplicht van [gedaagde]. De ziektekostenverzekering is immers niet bedoeld om derden te vrijwaren van aanspraken als de onderhavige. Bovendien zou de ziektekostenverzekeraar, indien [eiser] wel verzekerd was geweest een terzake een uitkering had ontvangen, in de vordering van [eiser] zijn gesubrogeerd. Het voorgaande brengt mee dat de materiële schade in beginsel wordt bepaald op in totaal € 5.239,15 (€ 4.739,15 ziekenhuiskosten + € 500,-- ambulancekosten).

ECLI:NL:RBAMS:2013:6689

Deze website maakt gebruik van cookies