Zoeken

Inloggen

Medische Kosten

Medische Kosten

Meer artikelen...

 1. GHARL 240123 Schadevergoeding na mishandeling; geen ES, meer informatie nodig over de kosten van (toekomstige) tandheelkundige behandelingen
 2. RBDHA 050122 kosten chiropractie, acupunctuur en massages voor 75% ongevalsgevolg, mede met het oog op pre-existentie
 3. RBROT 010721 toekomstige schade vanwege vervanging kronen thans niet vast te stellen; volgt afwijzing
 4. RBDHA 290721 Medische kosten toegewezen, ondanks ontbreken verplichte zorgverzekering
 5. RBROT 120521 afwijzing vordering terzake van jaarlijks terugkerende vaccinaties bij asplenie; onvoldoende onderbouwing
 6. RBDHA 130520 alternatieve geneeswijzen (osteopataath, mesoloog, TCM) begrijpelijk en aanvaardbaar
 7. GHAMS 160419 schietincident; (forfaitaire) dagvergoeding ziekenhuis uit richtlijn DLR beperkt tot 365 dagen
 8. RBNHO 080519 kosten behandeling DBC komen, ongeclausuleerd, voor rekening aansprakelijke partij
 9. RBNNE 100418 causaal verband tussen ongeval en levenslange fysiotherapie en acupunctuur; kosten daarvan bij voorbaat begroot
 10. RBMNE 270319 kosten eigen risico, vitaminesupplementen, fysiotherapie, orthopedisch schoeisel, reiskosten, elektrische fiets, bed, etc.
 11. RBROT 300119 Zorgverzekeraar weigert generiek de als medisch-specialistische gedeclareerde prestaties van Ciran te vergoeden
 12. RBMNE 300119 tandartskosten cf begroting € 15.970,28; implantaten in de kaak, onderprotheses en onderzoek
 13. RBMNE 110418 toewijzing kosten plastische chirurgie; afwijzing kosten tatoeages ooglid, kunstwimpers, zonnebank, ogen laseren, nieuw bed en matras
 14. Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2018 - Ziekenhuis- / revalidatiedaggeldvergoeding
 15. Rb Limburg 080217 medische kosten € 1.824,00 + PM
 16. Rb Rotterdam 060616 vordering tot betaling 2e multidisciplinair revalidatietraject, ondanks minimale stappen in eerste traject, toegewezen
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 orthomoleculaire geneesmiddelen niet in causaal verband met ongeval
 18. Rb Amsterdam 180315 bij gebreke van deugdelijke toelichting bij facturen tzv therapieen wordt schade begroot op jaarlijkse eigen bijdrage gedurende 6 jaar
 19. Rb Noord-Holland 081014 voor 2007 en 2008 aansluiting bij de richtlijn revalidatie daggeldvergoedingen van 2009; gedurende maximaal 1 jaar
 20. Rb Zeeland-West-Brabant 131113 verlies voortanden boven en onder: tandartskosten 12.500
 21. Hof Amsterdam 180613 kosten neuropsycholoog komen voor vergoeding in aanmerking, achterwege blijvend succes van de behandeling niet relevant
 22. Rb Rotterdam 280314 mishandeling in groepsverband, oordeel over toekomstige tandheelkundige kosten
 23. De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding per 01/01/2014
 24. Hof 's-Hertogenbosch 051113 whiplash; kosten aanvullende verzekering ivm fysio en mislopen collectiviteitskorting zorgverzekering is schade
 25. Rb Amsterdam 110913 ontbreken verplichte verzekering ziektekosten doet niet af aan vergoedingsverplichting gedaagde
 26. Rb Overijssel 110613 kosten osteopaat, paragnost, kinesiotherapeut en Braindynamics afgewezen, want geen reguliere medische noodzaak
 27. Rb Rotterdam 080513 whiplash; op advies ha en fysio gekochte aangepaste stoel is op schadebeperking gerichte redelijke maatregel
 28. Hof 's-Hertogenbosch 260213 letsel gebit; zeer waarschijnlijk dat in de toekomst implantaten nodig zijn
 29. Hof Amsterdam 181212 whiplash; fysiotherapie boven het bedrag dat was toegezegd door ass onvoldoende onderbouwd
 30. Rb Utrecht 150812 toekomstig eigen risico zorgverzekering voor de helft toegewezen
 31. Rb 's-Gravenhage 180712 schade dij-zenuw; kosten stamceltherapie afgewezen nu het gaat om in NL en Dld verboden therapie
 32. Rb 's-Hertogenbosch 280312 whiplash; kosten neuraaltherapie; gezichtspunt: in beginsel redelijk indien er ziektekostenverzekeraars zijn die deze kosten vergoeden
 33. Rb Amsterdam 180511 na delay in behandeling: kosten second opinion en behandeling in Ddl zodanig ver verwijderd dat schade niet kan worden toegerekend
 34. Hof Den Bosch 060410 vaststelling schade coupeuselerares ontspanningsoefeningen/yoga
 35. Rb Middelburg 141009 whiplash, kosten fysiotherapie, orthomanuele therapie, geen wetenschappelijk onderbouwde medische noodzaak voor langdurige fysio
 36. Hof Arnhem 170209 whiplash, orthomanuele therapie, sporten, massage en nekkragen; afgewezen
 37. Rb Utrecht 121108 dubbele redelijkheidstoets bij beoordeling medische- en paramedische kosten
 38. Rb Utrecht 190907 onderbeenfractuur na ongeval bij gladheid, kosten verzorging, huurauto, tens-app.
 39. Rb Arnhem 190907 oogletsel na mishandeling, asielkosten hond, psychotherapie, reiskosten moeder
 40. Rb Zwolle 070207 acupunctuur- en laserbehandeling geen redelijke keuze in het licht van adviezen
 41. Hof Arnhem 170407 whiplash, k.g. hoger beroep; € 1.526,50 voorschot op kosten fysio. toegewezen
 42. Rb Den Bosch 110407 toekenning ziekenhuisdaggeldvergoeding conform aanbevelingen NPP

Deze website maakt gebruik van cookies