Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Bosch 110407 toekenning ziekenhuisdaggeldvergoeding conform aanbevelingen NPP

Rb Den Bosch 110407 toekenning ziekenhuisdaggeldvergoeding conform aanbevelingen NPP
4.25.  Kroezen vordert conform de aanbevelingen van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) de ziekenhuisdaggeldvergoeding ad NLG 50,- per dag. Voor de periode van 11 november 2000, de dag waarop [B] naar het ziekenhuis ging, tot 26 september 2001, de dag waarop [B] vanuit het ziekenhuis naar het verpleegtehuis ging, komt dit neer op een bedrag van in totaal EUR 6.103,34. De toepasselijkheid van de aanbevelingen van het NPP is niet betwist. [gedaagde sub 3] heeft bij antwoord om opheldering gevraagd over de periode gedurende welke [B] in het ziekenhuis heeft verbleven. Ter comparitie is van de zijde van Kroezen bevestigd dat [B] gedurende de gehele hiervoor genoemde periode in meerdere ziekenhuizen heeft verbleven. Dit is door [gedaagde sub 3] niet (voldoende gemotiveerd) weersproken. De gevorderde vergoeding zal derhalve worden toegewezen. LJN: BA2723