Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb 's-Hertogenbosch 280312 whiplash; kosten neuraaltherapie; gezichtspunt: in beginsel redelijk indien er ziektekostenverzekeraars zijn die deze kosten vergoeden

 

Rb 's-Hertogenbosch 280312 kosten neuraaltherapie; gezichtspunt: in beginsel redelijk indien er ziektekostenverzekeraars zijn die deze kosten vergoeden

Reiskosten dr. [L] 

 

2.9.  De vordering terzake de reiskosten voor bezoek aan dr. [L] zal eveneens worden afgewezen. Hierover heeft de rechtbank al in 2004 nadere informatie gevraagd. De informatie die is verstrekt door [eiser] bij de akte na tussenvonnis van 2 maart 2005 vond de rechtbank onvoldoende, reden waarom de rechtbank in nagenoeg dezelfde bewoordingen als in het tussenvonnis van 15 december 2004 in 2005 nogmaals om een toelichting heeft gevraagd, en wederom bij tussenvonnis van 16 maart 2011. [eiser] heeft als prod. 8 bij de brief van 3 mei 2011 diverse stukken van de hand van dr. [L] overgelegd. De rechtbank acht echter deze stukken onvoldoende. Zoals de rechtbank al in het tussenvonnis van 21 september 2005 heeft overwogen, komen kosten voor alternatieve geneeswijzen voor vergoeding in aanmerking, als de kosten door een of meer zorgverzekeraars worden vergoed en/of artsen hun patiënten naar dergelijke alternatieve behandelaars verwijzen. Of in het onderhavige geval [eiser] door een arts naar dr. [L] is verwezen is de rechtbank niet duidelijk. Dat is echter niet relevant, nu is gebleken dat de neuraaltherapie in veel gevallen door zorgverzekeraars wordt vergoed. Zoals de rechtbank al heeft overwogen, mogen in dat geval geen al te zware eisen worden gesteld aan de op het slachtoffer rustende bewijslast van het nut van de behandeling. Dat betekent echter niet dat daaraan in het geheel geen eisen mogen worden gesteld. De rechtbank is van oordeel dat met de thans voorhanden informatie nog steeds niet kan worden geoordeeld dat de (nog steeds voortdurende) behandelingen door dr. [L] enig nut hebben, noch waarom deze behandelingen negentien jaar (!) na het ongeval nog steeds onverminderd moeten voortduren. Al met al is de noodzaak van de behandelingen door dr. [L] nog steeds niet voldoende aangetoond en daarmee ook niet de noodzaak de gevorderde reiskosten te maken. 

LJN BW0031

 

Deze website maakt gebruik van cookies