Zoeken

Inloggen

Artikelen

GHAMS 080621 erven overleden medisch adviseur zoeken duidelijkheid tzv afhandeling ncnp zaken (2)

GHAMS 080621 erven overleden medisch adviseur zoeken duidelijkheid tzv afhandeling ncnp zaken
4
Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis, voor zover gewezen tussen [appellanten] enerzijds en [advocaat A] , [advocaat B] en [advocaat C] anderzijds;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [advocaat A] om:

binnen veertien dagen na betekening van dit arrest met betrekking tot de zaken van de cliënten:

(1) [A] , (2) [B] , (3) [C] , (4) [D] , (5) [E] ,

(6) [F] , (7) [G] , (8) [H] , (9) [I] , (10) [J] en

(11) [K]

bescheiden op te stellen en afschrift ervan te verstrekken aan de advocaat van [appellanten] waarin per zaak de volgende vragen worden beantwoord:

1a. is het dossier afgewikkeld, en zo ja onder welke betalingscondities?
b. als het dossier niet afgewikkeld is: is het dossier nog in behandeling, of is het dossier overgedragen c.q. heeft de betrokken adviseur zich teruggetrokken?
2. met welke (rechts)personen zijn afspraken gemaakt omtrent de vergoeding van de kosten voor medisch advieswerk door [X] in ieder dossier en wat behelzen die afspraken?
3. welke betalingen zijn aan [X] verricht per dossier? Heeft verrekening plaatsgevonden van de aan [X] toekomende vergoeding met vorderingen van de betrokken advocaat of rechtspersoon op [X] ?

wijst af het meer of anders gevorderde; ECLI:NL:GHAMS:2021:1739

Deze website maakt gebruik van cookies