Zoeken

Inloggen

No Cure No Pay

No Cure No Pay

Meer artikelen...

 1. RBAMS 200422 verhouding tussen ncnp bureau en advocatenkantoor i.r.t. slachtoffers schietpartij Ridderhof (2)
 2. RBGEL 090322 geen letsel; rol gedragsregels en verordening advocatuur bij resultaatafhankelijke beloning incassowzh & beslag op gelden derdenrekening
 3. UCALL 150322 Tomas Arons; De kost gaat voor de baat uit; over collectieve acties en de financiering ervan (2)
 4. Proefschrift EUR; I. Tillema; Entrepreneurial mass litigation BALANCING THE BUILDING BLOCKS (2)
 5. RBGEL 070222 deelgeschil niet bedoeld als incassoprocedure; ncnp-afspraak; benadeelde heeft zelf geen belang in dit geschil; afwijzing (2)
 6. RBDHA 190122 bgk verzocht € 74.229,93; toegewezen € 60.000,00, ncnp-ovk blijft buiten beschouwing
 7. GHAMS 080621 erven overleden medisch adviseur zoeken duidelijkheid tzv afhandeling ncnp zaken (2)
 8. RBMNE 170221 Opvolgend belangenbehartigers gebonden aan gemaakte (en overgenomen) no cure no pay afspraken
 9. RBMNE 300920 geen letsel; NCNP Overeenkomst tussen advocaat en cliënt nietig, ism art. 7 lid 1 Verordening op de advocatuur
 10. GHDHA 210720 no-cure-no-pay overeenkomst in strijd met gedragsregels, van reeds betaalde € 70.000,00 dient € 58.518,25 terugbetaald te worden
 11. GHARL 290119 kosten STOLN (Slond) 15% (65.340) niet redelijk, € 15.000,00 wel, Engelgeer 50% € 12.367,50, Letsel.nl 100% € 29.214,99
 12. RBDHA 300119 geen misbruik van omstandigheden bij no-cure-no-pay-overeenkomst met advocaat; betaling aan Juristenkantoor X
 13. NOVA 201218 evaluatierapport experiment resultaatsgerelateerde beloning
 14. GHAMS 260618 geen recht op 25% van de schadesom in misbruikzaak nu rechtshulpverlener geen succes heeft geboekt
 15. TAHVD 100717 gegronde klachten tzv resultaatsgerichte beloning, verrekening met derdengelden zonder uitdrukkelijke instemming
 16. RBROT 280318 no-cure-less-pay; verhoging uurtarief met percentage van de waarde van vermogenstoename
 17. ACM sluit oud dossier over verbod op ‘no cure no pay’ voor advocaten - door ACM op 300118
 18. Advocaat uit Emmen geschrapt om ‘verwarrende’ constructie en no cure no pay-deal - door Advocatie.nl op 020218
 19. Hof Amsterdam 191217 Mr X-zaak; beroep op dwaling tzv tweeledige beloningsstructuur slaagt; geen aanspraak op succes fee
 20. Ook btw factureren bij ‘no cure, no pay’-vergoeding - door R. Latour op 011117
 21. RvD Arnhem-Leeuwarden 270317 o.m. schending provisieverbod met ondoorzichtige constructi
 22. Rb Noord-Holland 021116 Mr X-zaak: succes-fee naast vergoeding BGK door aansprakelijke verzekeraar; twee verschillende overeenkomsten; “dubbel declareren” in strijd met goede zeden
 23. Rb Den Haag 191016 incasso bij letselbureau obv no cure no pay afspraak; geen cure, wel recht op redelijk loon bij voortijdige beeindiging van de overeenkomst
 24. Hof Amsterdam 120716 ‘no cure no pay’ afspraak rechtsgeldig; bewijs contante betalingen; "dubbel declareren" zonder nadere toelichting niet onrechtmatig
 25. Rb Oost-Brabant 031215 bovenmatige declaraties en succesfee; vordering tov WAM-verzekeraar en cliënte afgewezen
 26. Hof 's-Hertogenbosch 081215 kosten van de door letselschade B.V. ingeschakelde advocaat komen ten laste van client, bovenop het afgesproken NCNP-percentage
 27. Rb Rotterdam 201115 redelijk loon obv afgesproken percentage x laatste aanbod, Schaderegelingsbureau dient in staat gesteld te worden om "het onderste uit de kan te halen"
 28. Rb Midden-Nederland 240615 vergoeding succes fee (6:248 BW) en KBR (6:96 BW) van aansprakelijkheidsverzekeraar en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar advocaat afgewezen
 29. Een oerwoud van onzekerheden - door mr. F. Meijer in Advocatenblad
 30. Hof Den Haag 150414 tussentijdse beëindiging no-cure-no-pay-overeenkomst; vaststelling redelijk loon op € 60.000,-
 31. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets - door mr. L. Veendrick in PIV-Bulletin 2014 - 6
 32. Hof Den Haag 181114 belangenbehartiger heeft geen recht op vergoeding ogv 'no cure no pay' als hij niets heeft bijgedragen aan totstandkoming regeling
 33. HR 260914 art. 6:96 lid 2 kan ook grondslag bieden voor een no cure no pay overeenkomst met een percentage van 15%
 34. Rb Oost-Brabant 300414 ovk met bgk bepaling + success fee; na opzegging 25% excl. BTW van toenmalig aanbod ass verschuldigd
 35. Hof Amsterdam 280513 NCNP honorarium van 15% niet aan te merken als redelijke kosten, ook al zou keuze voor NCNP redelijk zijn
 36. Rb Amsterdam 110913 belastingzaak; 'no cure, no pay' ovk; in beginsel moet 'cure' volledig zijn bereikt door arbeid van opdrachtnemer zelf
 37. RvD Amsterdam 120613 klachten tegen advocaat mbt declaraties, beslaglegging op paarden en behandeling belangen ongegrond
 38. Rb Den Haag 290513 geen vergoeding buitengerechtelijke kosten vanwege no-cure-no-pay afspraak
 39. Rb 's-Gravenhage 200912; faillissementsperikelen in zaak X/Verkruisen/NLS
 40. Rb Rotterdam 170412 slachtoffer door letselschadespecialist onvoldoende ingelicht over het risico op kosten; dwaling
 41. Raad van Toezicht Amsterdamse Orde van Advocaten 170112 Begroting nota's mr. W.G. Verkruisen
 42. Rb Breda 080910 discussie over honorarium in een no-cure-no-pay praktijk
 43. Hof Amsterdam 131211 ooordeel over bezwaren tegen voorwaarden procesfinanciering door Nederlandse Letselschade Stichting
 44. Rb A.dam 180810 (Nederlandse Letselstichting Verkruisen-Thomas) oordeel over no-cure-no-pay overeenkomst
 45. Mr V. klaagt vruchteloos over mr. B. (onder meer vanwege uitlatingen als ASP-voorzitter)
 46. Rb R.dam 030310 vordering letsel.nl niet op ncnp doch op uurbasis toegewezen; geen begroting want medewerker is geen advocaat
 47. Pals Groep kiest voor een nieuwe koers ten opzichte van ‘no cure, no pay’; Persbericht Palsgroep
 48. Januari 2010: Verkruisen voorwaardelijk geschorst vanwege no-cure-no-pay constructie
 49. Wetsvoorstel; Verbod voor advocaten op vergoeding in de vorm van winstdeling
 50. Advocaat uit ambt vanwege no-cure-no-pay

Deze website maakt gebruik van cookies