Zoeken

Inloggen

Artikelen

Parket bij de Hoge Raad 260716 Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure bij UWV

Parket bij de Hoge Raad 260716 Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure bij UWV

Vervolg op HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2901, NJ 2014/428 en HvJEU 7 april 2016, ECLI:EU:C:2016:216.

Ik ondersteun het verzoek van mr. Van Wijk om af te zien van beantwoording van de prejudiciële vragen.

Voor het geval Uw Raad niets zou willen toevoegen aan hetgeen het HvJ EU heeft geoordeeld, is niet nodig om nog een woord aan deze zaak, die inmiddels is geschikt, te wijden.

Voor het geval Uw Raad zou overwegen om wél iets toe te voegen aan het antwoord van het HvJ EU, zou ik er een lans voor willen breken om dat niet te doen. De consequenties van de onderhavige richtlijn lijken niet erg goed doordacht. Ze zetten potentieel de bijl aan betaalbare rechtsbijstandverzekeringen of maken deze zelfs bijkans onmogelijk. Alles wat kan bijdragen aan het beschikbaar houden van betaalbare rechtsbijstandverzekeringen is m.i. nuttig en wenselijk. Ongevraagde oordelen kunnen deze onbedoeld in gevaar brengen, zeker zolang we in het duister tasten over de gevolgen van eerdere rechtspraak. ECLI:NL:PHR:2016:862

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies