Zoeken

Inloggen

Onder polis gedekte rechtsbijstandkosten, vrije advocatenkeuze

Onder polis gedekte rechtsbijstandkosten, vrije advocatenkeuze

Meer artikelen...

 1. KIFID 021121 Commissie van Beroep Kifid verruimt vrije advocaatkeuze niet
 2. KIFID 160421 rechtsbijstandverzekeraar dient advocaatkosten voor buitengerechtelijke procedure te vergoeden
 3. KIFID 190719 Artikel over samenhangende conflicten onredelijk bezwarend
 4. GHARL 090620 geen volledige dekkingsbeëindiging bij 3e advocaat; in geschil over polisdekking; vergoeding daadwerkelijk t.b.v. procedures gemaakte kosten
 5. Verbond van Verzekeraars 150620 Uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen
 6. HVJ 140520 vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen
 7. KBS advocaten, 060220 mr. M. Gregoor, HvJ-EU 14 mei 2020: vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen
 8. PHR 060320 géén recht op vrije advocaatkeuze voor lid, tevens wn-er, van FNV in arbeidsgeschil; FNV is geen (schade)verzekeraar
 9. GHAMS 191119 uitleg na-u bepaling in voorwaarden SVI; ARAG als voorliggende ass. tzv BGK; invloed 7:959 lid 1 in relatie tot 6:96 BW; oneerlijk beding idzv Richtlijn 93/13/EEG
 10. GHDHA 111218 FNV kan tzv het verlenen van rechtsbijstand niet worden vergeleken met een rechtsbijstandsass.; geen vrije advocatenkeus
 11. RBMNE 180418 rechtsbijstandvz dient ogv polisvoorwaarden externe advocaatkosten te vergoeden; limitering kosten thans niet aan de orde
 12. Rb Oost-Brabant 261017 duurstuit ondanks doorhalen procedure; vordering op rechtsbijstandverzekeraar tzv advocaatkosten niet verjaard, dus geen beroepsfout advocaat
 13. Rb Rotterdam 010917 vakbond niet gelijk te stellen aan rechtsbijstandverzekering; geen recht op vrije advocaatkeuze; vakbond niet gehouden om rechtsbijstandkosten te vergoeden
 14. Hof Arnhem-Leeuwarden 160517 recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand als onderdeel van lidmaatschap beroepsvereniging
 15. Parket bij de Hoge Raad 260716 Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure bij UWV
 16. HR 020916 Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciele vraag
 17. Europese Hof van Justitie geeft ruime uitleg aan vrije advocaatkeuze - Advocatie.nl op 07-04-2016
 18. Rb Amsterdam 080116 (geen letsel) FNV niet gehouden tot vergoeding kosten externe rechtshulpverlener wegens wanprestatie
 19. Hof Amsterdam 120515 na terugverwijzing; geen schending medewerkingsplicht door verzekerde; rechtsbijstandverzekeraar veroordeeld tot nakoming
 20. Hof 's-Gravenhage 181212 schending medewerkingsplicht tzv rechtsbijstandverzekering
 21. Hof Amsterdam 231214 prejudiciele vraag aan EHvJ tzv vrije advocaatkeuze bij bezwaar bij het CIZ tegen afwijzing indicatiestelling AWBZ-zorg
 22. Rb Amsterdam 151214 KG; DAS dient tussentijdse declaraties advocaat te beoordelen en, indien redelijk en noodzakelijk, te vergoeden
 23. HR 031014 vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering; voorshands oordeel dat ontslagprocedure UWV onder begrip administratieve procedure valt; prejudiciële vragen
 24. Rb Amsterdam 180314 KG; vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering; prejudiciele vraag aan HR mbt het begrip gerechtelijke of administratieve procedure
 25. HR 070314 medewerkingsplicht; verzekeraar dient onder opgave van redenen te stellen dat hij in zijn redelijke belangen is geschaad
 26. HR 210214 vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een besluit rechtsbijstandverz. dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld
 27. DAS: eigen bijdrage bij vrije advocaatkeuze
 28. HvJ 071113 vrije advocaatkeuze niet beperkt tot situaties waarin ass. besluit dat extern rechtsbijstandverlener moet worden ingeschakeld
 29. Hof Arnhem-Leeuwarden 070513 bij twijfel beding op voor verzekerde gunstigste wijze uitleggenvanwege aard en karakter verz en gering verzekerd risico
 30. HR 280912 HR stelt twee prejudiciele vragen over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering
 31. Rb ´s-Gravenhage 250412 recht vrije keuze rechtshulpverlener; inhoud en reikwijdte; door ass. moet besloten zijn tot inzet extern rechtshulpverlener
 32. Rb Amsterdam 180112 slechts vrije advocaatkeuze indien cumulatief; verzoek rechtsbijstandverlener aan een externe advocaat; en gerechtelijke of admin. procedure
 33. Rb Amsterdam 010212 beroep op recht op vrije advocaatskeuze afgewezen; naturaverzekering, administratieve procedure
 34. RvT 2005 dekking voor kosten van externe advocaat

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies