Zoeken

Inloggen

Artikelen

RvT 2005 dekking voor kosten van externe advocaat

Dekking voor kosten externe advocaat:
Op grond van art. 2 van de verzekeringsvoorwaarden vergoedt verzekeraar de kosten van interne behandeling en de kosten van behandeling door een advocaat van het advocatennetwerk van verzekeraar onbeperkt, maar wordt vergoeding van de kosten van behandeling van een zaak door een advocaat die niet tot het advocatennetwerk van verzekeraar behoort beperkt tot de voor een dergelijke zaak gebruikelijke kosten. Aan de door art. 60 Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Wtv) 1993 gewaarborgde vrijheid van advocaatkeuze heeft verzekeraar dus een beperking van financieel-selectieve aard verbonden. Door deze beperking toe te passen handelt hij in strijd met art. 60 Wtv 1993 en met de goede naam van het verzekeringsbedrijf. Vergelijk uitspraak Nr. 2005/006 Rbs.
Raad van Toezicht 2005/066 Rbs

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies