Zoeken

Inloggen

Artikelen

Verbond van Verzekeraars 150620 Uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen

Verbond van Verzekeraars 150620 Uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een Belgische zaak recent uitspraak gedaan en heeft bepaald dat de in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure onder de ‘gerechtelijke procedure’ valt zoals in de EU-Richtlijn is gedefinieerd. Het begrip ‘procedure’ is daarbij door het EU-Hof uitgebreid tot de voorfase van een gerechtelijke procedure. Nieuw hierin is dus dat een Belgische verzekerde in zo’n bemiddelingsprocedure recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Verschil tussen Belgisch en Nederlands systeem
In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie. verzekeraars.nl

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies