Zoeken

Inloggen

Artikelen

GHSHE 140720 rechtsbijstandkosten gevorderd € 17.791,30 onvoldoende onderbouwd na deugdelijke betwisting; volgt afwijzing

GHSHE 140720 hoofdpijnklachten bij oogletsel plausibel, maar niet in causaal verband met letsel, ook niet proportioneel; geen toepassing arb. rechtelijke omkerinsregel
- rechtsbijstandkosten gevorderd € 17.791,30 onvoldoende onderbouwd na deugdelijke betwisting; volgt afwijzing

in vervolg op o.m. hof-den-bosch-290817-wn-er-krijgt-smeltspat-in-oog-bij-schoonmaak-werkzaamheden-oven-wg-er-aansprakelijk-voor-visusklachten-benoeming-deskundige-voor-cv-hoofdpijnklachten

9.22.

[appellant] heeft tot slot een bijdrage in de advocaatkosten van € 18.791,30, te vermeerderen met de wettelijke rente, gevorderd. Hij heeft ter onderbouwing gesteld dat er uren zijn gemaakt voor onderzoek en studie. De uren besteed tot en met het deelgeschil dienen voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarenboven waren er kosten nodig ter begeleiding van het slachtoffer in verband met reconstructie van het ongeval, het opvragen van medische gegevens en het vaststellen van de schade. [appellant] heeft een factuur van 5 juni 2012 gericht aan [geïntimeerde] in het geding gebracht. Op het totaal berekende bedrag van € 23.791,30 is een bedrag van € 5.000,-- in mindering gebracht onder verwijzing naar de beschikking in het deelgeschil.

[geïntimeerde] heeft deze vordering betwist. Zij heeft gesteld dat er geen buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. De kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van het deelgeschil en in dit deelgeschil begroot op € 5.000,--. Dit bedrag is evenwel nu niet gevorderd. Voorts stelt zij dat [appellant] recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand en dus geen kosten heeft gemaakt.

Het hof oordeelt dat de vordering gemotiveerd is betwist en vervolgens door [appellant] niet nader is onderbouwd. Er is geen gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. De vordering wordt dan ook afgewezen. ECLI:NL:GHSHE:2020:2166

Deze website maakt gebruik van cookies