Zoeken

Inloggen

Onderscheid binnen - buiten rechte

Onderscheid binnen - buiten rechte

Meer artikelen...

 1. RBZWB 150818 buitengerechtelijke kosten beoordeeld conform rapport Voorwerk, van kleur verschoten
 2. Rb. Gelderland 060116 vergoeding buitengerechtelijke kosten; afwijzing kosten voorlopig getuigenverhoor; binnengerechtelijk
 3. Rb Midden-Nederland 120417 gelet op het bepaalde in 1019aa RV geen plaats voor vergoeding BGK naast kosten deelgeschil.
 4. Hof Den Haag 070317 Borstendokter; BGK naast proceskostenveroordeling onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 5. Hof Den Bosch 140317 Bovenmatige declaraties en succesfee? Gevorderde hoofdsom ten onrechte volledig afgewezen. Geen misbruik procesrecht
 6. Rb Limburg 080217 buitengerechtelijke kosten € 35.365,28; afgewezen; betreft kosten ter voorbereiding en instructie
 7. Rb Den Haag 181115 kosten voegingszaak niet aangemerkt als BGK
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 081215 (geen letsel) kosten van het ingeschakelde particuliere recherchebureau vallen niet onder artikel 241 Rv
 9. Rb Midden-NL 050615 kosten mbt voorlopig deskundigenbericht beschouwd als kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid; BGK volledig toegewezen
 10. Hof Amsterdam 160914 beroepsfout advocaat; kosten juridisch advies over causaliteitsvraag zijn geen kosten als bedoeld in art. 6:96, aanhef en onder b, BW
 11. Hof 's-Hertogenbosch 220714 mishandeling buschauffeur; BGK over periode tot opstellen dagvaarding toegewezen
 12. Rb Oost-Brabant 110614 onvoldoende onderbouwd dat kosten betrekking hebben op andere werkzaamheden dan instructie zaak of voorbereiding procedure
 13. Rb Rotterdam 031213 proceshandeling i.v.m. voorl. desk. bericht (vooralsnog) niet aan te merken als buitengerechtelijk, kosten medisch advisering terzake wel
 14. Hof 's-Hertogenbosch 030913 buitengerechtelijke kosten volledig toegewezen, geen kleurverschieten door opstarten procedure
 15. Rb Groningen 260912 opstellen concept-dagvaarding bij het zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing niet ongebruikelijk, behoort tot BGK
 16. Rb Breda 040412 buitengerechtelijke kosten € 73000,00 bij schade van meer dan de verzekerde som; geen wanverhouding; geen verschieten van kleur; kn berekening expertisebureau
 17. Rb Arnhem 290611 gevorderd 88.000,00; toegewezen 20.000,00; onderscheid binnen/buitengerechtelijke kosten
 18. Hof 's-Hertogenbosch 260711 mishandeling; kosten vergoed conform liquidatietarief; invloed toevoeging; kosten ivm procedure
 19. Rb Assen 160311 mishandeling; gevorderd 24633, toegewezen, cf liquidatietarief, 1750,00, vermeerderd met kosten van klachtprocedure
 20. Rb Alkmaar 090311 gevorderd € 24.233,00; onvoldoende gesteld dat het hier kosten betreft anders dan ter voorbereiding van de gedingstukken en ter instructie van de zaak
 21. Rb Den Bosch 120111, X/London, overlijdensschade, ongeval uit 1993; afwijzing buitengerechtelijke kosten en kosten berekeningen
 22. Rb A.dam 220610 rechtsbijstandkosten meerdendeels als binnengerechtelijk aan te merken, muv tijd besteed aan opstellen getuigenverklaringen
 23. Rb Haarlem 010409 geen kosten die uitgaan boven gebruikelijk ter voorbereiding en instructie
 24. Rb Dordrecht 031208 specificatie geeft geen inzicht, kosten getuigenverhoor gaan op in proceskostenv
 25. Rb Arnhem 030908 buitengerechtelijke kosten deels toegewezen ivm kleurverschieten
 26. Rb Arnhem 040707 van kleur verschoten kbr; toewijzing kosten ter vaststelling v.d. schade
 27. RbZwolle 060207 kosten buiten rechte, van kleur verschoten, wettelijke rente over kbr
 28. Rb Breda 310107 van kleur verschieten; niet aan de orde
 29. Hof Den Bosch 310106 kosten buiten/binnen rechte, art 241 Rv en 6:96 BW
 30. Hof Arnhem 230506 onderscheid binnen/buitengerechtelijk, expertisekosten

Deze website maakt gebruik van cookies