Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Haarlem 010409 geen kosten die uitgaan boven gebruikelijk ter voorbereiding en instructie

Rb Haarlem 010409 geen kosten die uitgaan boven gebruikelijk ter voorbereiding en instructie
Buitengerechtelijke kosten
Ten slotte heeft Corus de hoogte van de buitengerechtelijke kosten ad € 7.805,94 bestreden als in strijd met de geldende richtlijnen hierover. [eiser] heeft voor een onderbouwing daarvan verwezen naar het overzicht dat als productie 3 bij de inleidende dagvaarding is overgelegd.
Uit het overzicht blijkt onvoldoende dat hier sprake is van kosten die ( in relevante mate) uitgaan boven de gebruikelijke kosten ter voorbereiding en instructie van de zaak. Hierbij speelt een rol dat niet uit het overzicht is gebleken dat er bijvoorbeeld sprake is geweest van intensieve schikkingonderhandelingen of andere daarmee gelijk te stellen werkzaamheden.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat reeds op 21 november 2006 een kort geding door [eiser] in deze kwestie aanhangig is gemaakt en dat vóór die tijd niet meer dan ca 4 uur is gedeclareerd voor eenvoudige correspondentie en telefoontjes. Toewijsbaar is derhalve ter zake van deze post het gebruikelijke bedrag van € 1.785,00 (inclusief btw). LJN BI1010

Deze website maakt gebruik van cookies