Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Middelburg 270906 Vraagstelling voor arbeidsdeskundige

Rb Middelburg 27-09-06 Vraagstelling voor arbeidsdeskundige
4.28. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de persoon van de arbeidsdeskundige en de aan de arbeidsdeskundige te stellen vragen. De rechtbank is voornemens de navolgende vragen aan de arbeidsdeskundige voor te leggen:
1. Kunt u op basis van de actuele belastbaarheid van [eiser] en zijn persoonlijke omstandigheden beoordelen welke mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid hij heeft? Indien u dit noodzakelijk acht voor het beantwoorden van de vraag, verzoek ik u uw medisch adviseur te vragen op basis van eigen onderzoek de huidige mogelijkheden van [eiser] vast te stellen aan de hand van een daartoe op te stellen actueel belastbaarheidsprofiel.
2. Kunt u aangeven welke inkomsten [eiser] zich had kunnen verwerven en/of wat zijn (resterend) verdienvermogen is? Welke carrièremogelijkheden had [eiser] en wat waren de bijbehorende verdiensten?
3. Kunt u daarbij een of meer concrete vacatures duiden en kunt u aangeven hoe u momenteel de kansen van [eiser] om voor die vacatures in aanmerking te komen, inschat?
4. Kunt u voorts aangeven welke verdiensten aan de door u genoemde vacatures gekoppeld kunnen worden?
5. Kunt u aangeven of, en zo ja welke, aanpassingen en/of omscholing nodig zal zijn om tot reïntegratie te komen? Kunt u tevens aangeven binnen welke termijn [eiser] in staat moet worden geacht werkzaamheden als door u omschreven te vervullen?
6. Kunt u aangeven voor welke huishoudelijke taken [eiser] thans beperkt is en waarom en kunt u daarbij ingaan op de vraag of en in hoeverre eventuele beperkingen opgeheven of beperkt zouden kunnen worden?
7. Wat is de behoefte van [eiser] aan huishoudelijke hulp? Kunt u dit in uren per week aangeven?
8. Kunt u bij het beoordelen van de behoefte aan huishoudelijke hulp tevens aangeven of, en zo ja in welke mate en op welk moment, de behoefte aan huishoudelijke hulp in de toekomst nog zou kunnen wijzigen?
9. Hebt u nog andere opmerkingen die voor de beoordeling van de onderhavige zaak van belang kunnen zijn?
LJN AY9298

Deze website maakt gebruik van cookies