Zoeken

Inloggen

Onderzoek arbeidsdeskundige

Onderzoek arbeidsdeskundige

Meer artikelen...

 1. RBLIM 290721 geen gebondenheid aan rapport ad-er nu dit is gebaseerd op wezenlijke feitelijke veronderstellingen waarover partijen twisten
 2. HR 231222 81 RO; advocatencarrière zonder ongeval; rechtmatigheid persoonlijk onderzoek, nieuw ad onderzoek (3)
 3. RBOBR 231122 rapport verzekeringsarts wél, ad-er (nog) niet bindend tzv theoretische-, en feitelijke restverdiencapaciteit en carrièreverloop ZO (2)
 4. RBDHA 021122 obv gezamenlijke arbeidsdesk. expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker carrière zou hebben gemaakt zoals geschetstRBDHA 021122 obv gezamenlijke arbeidsdesk. expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker carrière zou hebben ge
 5. PHR 300922 AG Hartlief; nieuw ad onderzoek tbv beoordeling VAV, huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid
 6. RBROT 051022 obv deskundigenbericht psychiater stelt Rb psychisch letsel agv seksueel misbruik vast; vervolg: onderzoek door vza en ad-er (2)
 7. RBROT 010721 ropivacaïne; tegenverzoek betreffende kosten verzorging vanwege hersenschade baby toegewezen
 8. RBGEL 310822 Deelgeschil; bevel medewerking aan arbeidsdeskundig onderzoek; afwijzing tegenverzoek ass. met aanvullend onderzoek VZA (2)
 9. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; langdurig seksueel misbruik van stiefzoon; € 1.197.826,-- (4)
 10. RBDHA 090222 benoeming vza en ad-er conform verzoek, kosten voor rekening verzekeraar, vraagstelling
 11. GHARL 110122 na psychiatrisch onderzoek volgt benoeming verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige, vraagstelling (2)
 12. RBMNE 270121 VAV; oordeel over hypothetische situatie ZO (functie, salaris, uren, WW, pensioenleeftijd) en restverdiencapaciteit (3)
 13. RBROT 031121 nadere vragen voor ad-er nav twee eerdere rapportages
 14. RBNHO 151021 afwijzing verzoek tzv inschakeling ad-er voor aanvullende begeleiding bij re-integratie & vinden van passend werk
 15. RBROT 120521 benoeming arbeidsdeskundige en bedrijfseconomisch deskundige, vraagstelling tzv hh en ondernemerstaken
 16. RBROT 120521 partijen tzv urenomvang gebonden aan oordeel gezamenlijk ingeschakelde ad-er; toetsingskader (2)
 17. RBNHO 240321 Beoordeling onderzoek vza; vaststellen kaders en vraagstelling onderzoek ad-er, voorschot
 18. RBMNE 170620 onvoldoende bekend aangaande beperkingen; verzoek benoeming ad'er afgewezen; afwijzing voorschot; wel voorschot BGK
 19. RBNHO 110620 overeenstemming bereikt, toch belang bij beschikking; verzoek tzv ad-onderzoek toegewezen; vraagstelling ad-er
 20. GHSHE 060619 Toewijzing verzoek tot gelasten voorlopig deskundigenonderzoek arbeidsdeskundige hangende hoger beroep
 21. Hof 's-Hertogenbosch 121217 rugklachten als gevolg van werkzaamheden; benoeming en vraagstelling arbeidsdeskundige
 22. Hof Den Haag 291116 Berekening verlies verdienvermogen zelfstandige jurist na fietsongeval en waardering deskundigenberichten
 23. Rb Midden-Nederland 251016 uitgangspunt door slachtoffer ervaren beperkingen ism gedragscode arbeidsdeskundigen; verzekeraar niet gebonden
 24. Hof 's-Hertogenbosch 041016 rugklachten als gevolg van werkzaamheden? vraagstelling voor Arbeidsdeskundige
 25. Rb Oost-Brabant 070916 whiplash 20-jarige; onderzoek arbeidsdeskundige is een gepasseerd station
 26. Hof 's-Hertogenbosch 200911 whiplash; na neurologisch onderzoek volgt verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek
 27. Samenwerking arbeidsdeskundigen met verzekeringsartsen - door H. Artoos en P. van der Ham
 28. Rb Noord-NL 010415 whiplash eigenaar kinderkledingzaak; oordeel arbeidsdeskundige over kwaliteiten slachtoffer als ondernemer; deel rapportage mbt levensvatbaarheid onderneming buiten beschouwing
 29. Hof 's-Hertogenbosch 151215 twee ongevallen; vraagstelling arbeidsdeskundige
 30. Rb Gelderland 251115 AOV; rugklachten deurenplaatser; kwartier werken dan half uur rust nemen is niet reëel; 100% arbeidsongeschiktheid
 31. Rb Gelderland 300315 gevorderde medewerking aan AD-onderzoek afgewezen na akkoord ter zitting; vraagstelling AD-er
 32. Rb Overijssel 241214 rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 33. Rb Gelderland 031214 vaststelling uitgangspunten rekenkundig rapport ogv rapportage arbeidsdeskundige mbt carriereverloop
 34. Hof Amsterdam 021214 verzoek verlopig deskundigenbericht AD afgewezen nadat conceptrapport door verzekeringsarts is herzien
 35. Hof 's-Hertogenbosch 120814 rechterlijk oordeel na zeven arbeidsdeskundige rapporten; volledig arbeidsongeschikt voor eigen werk
 36. Hof 's-Hertogenbosch 100614 vraagstelling te benoemen verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige
 37. Rb Gelderland 271113 PTSS na seksueel misbruik; vraagstelling en benoeming arbeidsdeskundige mbt carriereverloop
 38. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 niet met eigen onderzoek bewezen dat conclusies AD onjuist zijn; geen klemmende en steekhoudende bezwaren
 39. Rb Arnhem 171012 oog- en nekklachten; deskundigenbericht arbeidsdeskundige gelast; vraagstelling
 40. Rb Utrecht 230512 uitgangspunten schadeafwikkeling; gebondenheid aan rapportage arbeidsdeskundige; mbt berekening ORT en overwerk; vraagstelling
 41. Rb Leeuwarden 010812 hypothenar hammer syndroom; arbeidsdeskundig deskundigenbericht; inclusief vraagstelling vza
 42. Rb Arnhem 091111 benoeming & vraagstelling arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom bij schade zelfstandige
 43. Rb Arnhem 170811 na beoordeling rapport experts formuleert rb de beperkingen en stelt (vraagstelling voor) arbeidsdeskundige voor
 44. Rb Breda 270208 verlies verdienvermogen, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp; vraagstellingen voor arbeidsdeskundige
 45. Rb Amsterdam 200808 vraagstelling voor arbeidsdeskundige
 46. Rb Amsterdam 040511 oordeel over arbeidsdeskundige rapportage; kostenveroordeling tot een totaal van € 42.072,00 na grotendeels afgewezen vordering
 47. Rb Utrecht 241110 vraagstelling arbeidsdeskundig onderzoek naar vraag of betrokkene de functie van directeur zou hebben uitgeoefend
 48. Rb R.dam 011210 uitvoerig gemotiveerd ad rapport over verlies arbeidsvermogen tel/receptioniste;
 49. Rb Zwolle 140410 vraagstelling voor arbeidsdeskundige
 50. Rb Utrecht 111109 vraagstelling voor Arbeidsdeskundige
 51. Rb A.dam 020708 vraagstelling voor ad-er ivm verlies verdienvermogen en huish. hlp na visusverlies
 52. Rb Arnhem 040608 vraagstelling ivm kosten tuinonderhoud
 53. Hof Arnhem 021007 arb. desk. treedt buiten grenzen van door Rb. gegeven opdracht
 54. Rb A'dam 290807 RvT SRA: opdracht beperkte bewegingsvrijheid van de ad-er, niet klachtwaardig
 55. Rb Middelburg 270906 Vraagstelling voor arbeidsdeskundige

Deze website maakt gebruik van cookies