Zoeken

Inloggen

Artikelen

KvdL.nl Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

KvdL.nl Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding die bij ontslag wordt betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze wet zal naar verwachting op 1 april 2020 in werking treden maar geldt ook voor ‘oude gevallen’. 
Werkgevers kunnen straks compensatie aanvragen voor vergoedingen die zijn betaald vanaf de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015. Onlangs is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd, met daarin nadere regels met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Waar moet de werkgever rekening mee houden om straks een succesvolle aanvraag in te kunnen dienen? KvdL

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies