Zoeken

Inloggen

Ontslagkwesties

Ontslagkwesties

Meer artikelen...

 1. RBROT 270919 Slapend dienstverband. Kantonrechter volgt visie AG, mede gelet op evt appelperikelen. wg-er krijgt tot 1 juli 2020 gelegeheid transitievergoeding te betalen.
 2. PHR 180919 werkgever dient op verzoek van wn-er ‘slapend dienstverband’ te beëindigen
 3. RBGEL 290719 KG X/Menzis; in stand houden slapend dienstverband IVA gerechtigde werknemer met 35 jarig dienstverband ism goed werkgeverschap, ondanks pensioen per 181119
 4. Staatscourant 260219 Regeling compensatie transitievergoeding
 5. RBLIM 100419 Prejudiciële vragen. Slapende dienstverbanden na langdurige arbeidsongeschiktheid
 6. Min SZW 260219 regels tzv compensatie van de transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
 7. RBOVE 031018 uit videobeelden blijkt dat wn-er arbeidsongeschiktheid na ongeval veinst; vernietiging OOSV, wel ontbinding zonder vergoeding
 8. RBLIM 270918 wg-er zegt aovk op tijdens proeftijd na bedrijfsongeval; geen verboden onderscheid ogv handicap of chronische ziekte; opzegging niet ism goed werkgeverschap
 9. HR 051018 i.c. ook recht op transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
 10. HR 140918 recht op transitievergoeding bij aanpassing werktijd ivm gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 11. KvdL.nl Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.
 12. HR 300618, annotatie op cassatieblog.nl: Toekenning billijke vergoeding uit art. 7:683 lid 3 BW niet verplicht, door I. Trimp d.d. 190618
 13. HR 080618, annotatie op cassatieblog.nl: De billijke vergoeding van art. 7:671c lid 2 BW, door M. Jansen
 14. HR 080618 Omvang billijke vergoeding. Materiële en immateriële schade. Motiveringsplicht.
 15. Hoe zit het nu: wel of geen transitievergoeding voor langdurig zieken? - door A. Dera-ten Bokum op dirkzwagerarbeidsrecht.nl op 021117
 16. Hof 's-Hertogenbosch 150817 ontslag op staande voet onrechtmatig; terechte zorgen wn-er over vervoer bedrijfskleding met kankerverwekkende stoffen
 17. AKD 050417 Artikel door Lennaert de Jong: "PGB-houders en ontslag zorgverlener: transitievergoeding verschuldigd!"
 18. Rb Gelderland 080217 Ontbinding arbeidsovereenkomst nadat UWV ontslagvergunning o.b.v. art. 7:669 lid 3 onder b BW heeft geweigerd
 19. Rb Middelburg 090306 bij sollicitatie niet vermelden van medisch probleem geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
 20. Hof Den Haag 141016 wg-er houdt na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst slapend om aan transitievertgoeding te ontkomen; niet ongeoorloofd, geen wanprestatie
 21. Hof Den Haag 241115 arbeidsongeschiktheid na bedrijfsongeval; samenloop met uitkering schadeverzekeraar werkgever; geen kennelijk onredelijk ontslag
 22. Gratis app ter berekening van transitievergoedingen
 23. Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding - Rijksoverheid.nl op 24-02-2015
 24. Rb Oost-Brabant 210814 ongeval niet meegenomen in ontbindingsvergoeding arbeidsovereenkomst
 25. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er; vergoeding c=5
 26. Rb Limburg 210814 KG: osv wegens vermeende werkweigering door wn-er na aanrijding; loonvordering afgewezen
 27. Hoelangwerkloos.nl: Mr. Wikke Kootstra, 20/02/2013
 28. Rb Middelburg 170112 frauduleuze letselschadeclaim komt niet vast te staan, en kan niet dienen als grond voor oosv.
 29. Rb Utrecht 040610 verzoek tot ontbinding omdat werknemer WAO uitkering verzweeg afgewezen
 30. Rb R'dam 030507 ontbindingsverzoek; mate van arbeidsongeschiktheid en reïntegratieinspanningen
 31. Hof Arnhem 181207 Wn-er maakt blootstelling aan risicofactoren voldoende aannemelijk
 32. Rb Den Haag 071207 Voorwenden arbeidsongeschiktheid, misleiden werkgever; rechtsgeldig o.o.s.v.
 33. Rb Den Haag 090205 o.o.s.v. vanwege voorwenden arbeidsongeschiktheid; video-beelden van observaties
 34. Rb Haarlem 151107 Dagvaardingsprocedure voor schadevergoeding na burn out; appelverbod art. 7:685 BW
 35. Rb Haarlem 150507 Diefstal uit giromaat door medew. postkantoor met o.a. psy. probl.; oosv ongeldig
 36. SER wil nieuwe ontslagwet
 37. Vanaf nu makkelijker medewerkers ontslaan
 38. Rb R-dam 120106 Werkgever mag verlenging contract niet opeens afblazen na ongeval

Deze website maakt gebruik van cookies