Zoeken

Inloggen

Ontslagkwesties

Ontslagkwesties

Meer artikelen...

 1. RBAMS 101121 aansprakelijkheid vanwege gebrekkig deskundigenoordeel; schade vanwege met wn-er gesloten beëindigingsregeling. E.S. ING 60%.
 2. GHARL 030621 opbouw transitievergoeding loopt door bij slapend dienstverband
 3. Lexence.com 211220 Mr. Sander Theunissen; Nieuwe klassiekers van het ontslagrecht
 4. salarisnet 211119 Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend
 5. HR 170420 herplaatsing na langdurige ao in lager betaalde functie geeft geen aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding
 6. GHDHA 310320 OOSV: liegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen na arbeidsongeval
 7. HR 210220 gedeeltelijke ontbinding aovk niet mogelijk; gedeeltelijke beëindiging wel; beoordelingskader
 8. HR 081119 slapend dienstverband en transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid
 9. GHDHA 081019 beroep op vervaltermijn t.z.v. transitievergoeding ism goed werkgeververschap
 10. GHAMS 151019 Prejudiciële vragen aan HR tzv gedeeltelijke transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
 11. RBOVE 090719 kantonrechter kan niet uitleggen of verantwoorden waarom het redelijk is dat 65 jarige man transitievergoeding ontvangt bij arbeidsongeschiktheid
 12. RBROT 270919 Slapend dienstverband. Kantonrechter volgt visie AG, mede gelet op evt appelperikelen. wg-er krijgt tot 1 juli 2020 gelegeheid transitievergoeding te betalen.
 13. PHR 180919 werkgever dient op verzoek van wn-er ‘slapend dienstverband’ te beëindigen
 14. RBGEL 290719 KG X/Menzis; in stand houden slapend dienstverband IVA gerechtigde werknemer met 35 jarig dienstverband ism goed werkgeverschap, ondanks pensioen per 181119
 15. Staatscourant 260219 Regeling compensatie transitievergoeding
 16. RBLIM 100419 Prejudiciële vragen. Slapende dienstverbanden na langdurige arbeidsongeschiktheid
 17. Min SZW 260219 regels tzv compensatie van de transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
 18. RBOVE 031018 uit videobeelden blijkt dat wn-er arbeidsongeschiktheid na ongeval veinst; vernietiging OOSV, wel ontbinding zonder vergoeding
 19. RBLIM 270918 wg-er zegt aovk op tijdens proeftijd na bedrijfsongeval; geen verboden onderscheid ogv handicap of chronische ziekte; opzegging niet ism goed werkgeverschap
 20. HR 051018 i.c. ook recht op transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
 21. HR 140918 recht op transitievergoeding bij aanpassing werktijd ivm gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 22. KvdL.nl Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.
 23. HR 300618, annotatie op cassatieblog.nl: Toekenning billijke vergoeding uit art. 7:683 lid 3 BW niet verplicht, door I. Trimp d.d. 190618
 24. HR 080618, annotatie op cassatieblog.nl: De billijke vergoeding van art. 7:671c lid 2 BW, door M. Jansen
 25. HR 080618 Omvang billijke vergoeding. Materiële en immateriële schade. Motiveringsplicht.
 26. Hoe zit het nu: wel of geen transitievergoeding voor langdurig zieken? - door A. Dera-ten Bokum op dirkzwagerarbeidsrecht.nl op 021117
 27. Hof 's-Hertogenbosch 150817 ontslag op staande voet onrechtmatig; terechte zorgen wn-er over vervoer bedrijfskleding met kankerverwekkende stoffen
 28. AKD 050417 Artikel door Lennaert de Jong: "PGB-houders en ontslag zorgverlener: transitievergoeding verschuldigd!"
 29. Rb Gelderland 080217 Ontbinding arbeidsovereenkomst nadat UWV ontslagvergunning o.b.v. art. 7:669 lid 3 onder b BW heeft geweigerd
 30. Rb Middelburg 090306 bij sollicitatie niet vermelden van medisch probleem geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
 31. Hof Den Haag 141016 wg-er houdt na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst slapend om aan transitievertgoeding te ontkomen; niet ongeoorloofd, geen wanprestatie
 32. Hof Den Haag 241115 arbeidsongeschiktheid na bedrijfsongeval; samenloop met uitkering schadeverzekeraar werkgever; geen kennelijk onredelijk ontslag
 33. Gratis app ter berekening van transitievergoedingen
 34. Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding - Rijksoverheid.nl op 24-02-2015
 35. Rb Oost-Brabant 210814 ongeval niet meegenomen in ontbindingsvergoeding arbeidsovereenkomst
 36. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er; vergoeding c=5
 37. Rb Limburg 210814 KG: osv wegens vermeende werkweigering door wn-er na aanrijding; loonvordering afgewezen
 38. Hoelangwerkloos.nl: Mr. Wikke Kootstra, 20/02/2013
 39. Rb Middelburg 170112 frauduleuze letselschadeclaim komt niet vast te staan, en kan niet dienen als grond voor oosv.
 40. Rb Utrecht 040610 verzoek tot ontbinding omdat werknemer WAO uitkering verzweeg afgewezen
 41. Rb R'dam 030507 ontbindingsverzoek; mate van arbeidsongeschiktheid en reïntegratieinspanningen
 42. Hof Arnhem 181207 Wn-er maakt blootstelling aan risicofactoren voldoende aannemelijk
 43. Rb Den Haag 071207 Voorwenden arbeidsongeschiktheid, misleiden werkgever; rechtsgeldig o.o.s.v.
 44. Rb Den Haag 090205 o.o.s.v. vanwege voorwenden arbeidsongeschiktheid; video-beelden van observaties
 45. Rb Haarlem 151107 Dagvaardingsprocedure voor schadevergoeding na burn out; appelverbod art. 7:685 BW
 46. Rb Haarlem 150507 Diefstal uit giromaat door medew. postkantoor met o.a. psy. probl.; oosv ongeldig
 47. SER wil nieuwe ontslagwet
 48. Vanaf nu makkelijker medewerkers ontslaan
 49. Rb R-dam 120106 Werkgever mag verlenging contract niet opeens afblazen na ongeval

Deze website maakt gebruik van cookies