Zoeken

Inloggen

Ontslagkwesties

Ontslagkwesties

Meer artikelen...

 1. GHARL 030621 opbouw transitievergoeding loopt door bij slapend dienstverband
 2. Lexence.com 211220 Mr. Sander Theunissen; Nieuwe klassiekers van het ontslagrecht
 3. salarisnet 211119 Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend
 4. HR 170420 herplaatsing na langdurige ao in lager betaalde functie geeft geen aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding
 5. GHDHA 310320 OOSV: liegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen na arbeidsongeval
 6. HR 210220 gedeeltelijke ontbinding aovk niet mogelijk; gedeeltelijke beëindiging wel; beoordelingskader
 7. HR 081119 slapend dienstverband en transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid
 8. GHDHA 081019 beroep op vervaltermijn t.z.v. transitievergoeding ism goed werkgeververschap
 9. GHAMS 151019 Prejudiciële vragen aan HR tzv gedeeltelijke transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
 10. RBOVE 090719 kantonrechter kan niet uitleggen of verantwoorden waarom het redelijk is dat 65 jarige man transitievergoeding ontvangt bij arbeidsongeschiktheid
 11. RBROT 270919 Slapend dienstverband. Kantonrechter volgt visie AG, mede gelet op evt appelperikelen. wg-er krijgt tot 1 juli 2020 gelegeheid transitievergoeding te betalen.
 12. PHR 180919 werkgever dient op verzoek van wn-er ‘slapend dienstverband’ te beëindigen
 13. RBGEL 290719 KG X/Menzis; in stand houden slapend dienstverband IVA gerechtigde werknemer met 35 jarig dienstverband ism goed werkgeverschap, ondanks pensioen per 181119
 14. Staatscourant 260219 Regeling compensatie transitievergoeding
 15. RBLIM 100419 Prejudiciële vragen. Slapende dienstverbanden na langdurige arbeidsongeschiktheid
 16. Min SZW 260219 regels tzv compensatie van de transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
 17. RBOVE 031018 uit videobeelden blijkt dat wn-er arbeidsongeschiktheid na ongeval veinst; vernietiging OOSV, wel ontbinding zonder vergoeding
 18. RBLIM 270918 wg-er zegt aovk op tijdens proeftijd na bedrijfsongeval; geen verboden onderscheid ogv handicap of chronische ziekte; opzegging niet ism goed werkgeverschap
 19. HR 051018 i.c. ook recht op transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
 20. HR 140918 recht op transitievergoeding bij aanpassing werktijd ivm gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 21. KvdL.nl Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.
 22. HR 300618, annotatie op cassatieblog.nl: Toekenning billijke vergoeding uit art. 7:683 lid 3 BW niet verplicht, door I. Trimp d.d. 190618
 23. HR 080618, annotatie op cassatieblog.nl: De billijke vergoeding van art. 7:671c lid 2 BW, door M. Jansen
 24. HR 080618 Omvang billijke vergoeding. Materiële en immateriële schade. Motiveringsplicht.
 25. Hoe zit het nu: wel of geen transitievergoeding voor langdurig zieken? - door A. Dera-ten Bokum op dirkzwagerarbeidsrecht.nl op 021117
 26. Hof 's-Hertogenbosch 150817 ontslag op staande voet onrechtmatig; terechte zorgen wn-er over vervoer bedrijfskleding met kankerverwekkende stoffen
 27. AKD 050417 Artikel door Lennaert de Jong: "PGB-houders en ontslag zorgverlener: transitievergoeding verschuldigd!"
 28. Rb Gelderland 080217 Ontbinding arbeidsovereenkomst nadat UWV ontslagvergunning o.b.v. art. 7:669 lid 3 onder b BW heeft geweigerd
 29. Rb Middelburg 090306 bij sollicitatie niet vermelden van medisch probleem geen grond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
 30. Hof Den Haag 141016 wg-er houdt na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst slapend om aan transitievertgoeding te ontkomen; niet ongeoorloofd, geen wanprestatie
 31. Hof Den Haag 241115 arbeidsongeschiktheid na bedrijfsongeval; samenloop met uitkering schadeverzekeraar werkgever; geen kennelijk onredelijk ontslag
 32. Gratis app ter berekening van transitievergoedingen
 33. Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding - Rijksoverheid.nl op 24-02-2015
 34. Rb Oost-Brabant 210814 ongeval niet meegenomen in ontbindingsvergoeding arbeidsovereenkomst
 35. Rb Gelderland 030714 herhaald ontbindingsverzoek na incident; psychische ontreddering wn-er; schending plichten goed wg-er; vergoeding c=5
 36. Rb Limburg 210814 KG: osv wegens vermeende werkweigering door wn-er na aanrijding; loonvordering afgewezen
 37. Hoelangwerkloos.nl: Mr. Wikke Kootstra, 20/02/2013
 38. Rb Middelburg 170112 frauduleuze letselschadeclaim komt niet vast te staan, en kan niet dienen als grond voor oosv.
 39. Rb Utrecht 040610 verzoek tot ontbinding omdat werknemer WAO uitkering verzweeg afgewezen
 40. Rb R'dam 030507 ontbindingsverzoek; mate van arbeidsongeschiktheid en reïntegratieinspanningen
 41. Hof Arnhem 181207 Wn-er maakt blootstelling aan risicofactoren voldoende aannemelijk
 42. Rb Den Haag 071207 Voorwenden arbeidsongeschiktheid, misleiden werkgever; rechtsgeldig o.o.s.v.
 43. Rb Den Haag 090205 o.o.s.v. vanwege voorwenden arbeidsongeschiktheid; video-beelden van observaties
 44. Rb Haarlem 151107 Dagvaardingsprocedure voor schadevergoeding na burn out; appelverbod art. 7:685 BW
 45. Rb Haarlem 150507 Diefstal uit giromaat door medew. postkantoor met o.a. psy. probl.; oosv ongeldig
 46. SER wil nieuwe ontslagwet
 47. Vanaf nu makkelijker medewerkers ontslaan
 48. Rb R-dam 120106 Werkgever mag verlenging contract niet opeens afblazen na ongeval

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies