Overslaan en naar de inhoud gaan

De beschikkingen van de Hoge Raad over de patiëntenkaart en gevolgen daarvan

De beschikkingen van de Hoge Raad over de patiëntenkaart en gevolgen daarvan – LJN BB5626 en LJN BB3676 22 februari 2008;
De Hoge Raad heeft in zijn langverwachte beschikkingen over de problematiek van de patiëntenkaart enige duidelijkheid gegeven over de vraag of, en zo ja in hoeverre, deze verstrekt moet worden aan de aansprakelijke verzekeraar. In deze inleiding zal ik eerst kort het theoretische kader schetsen, waarna ik zal ingaan op de door de Hoge Raad besliste vragen en de consequenties daarvan.
PIV-Bulletin 2008, 3'