Zoeken

Inloggen

Patientenkaart en letselschade

Patientenkaart en letselschade

Meer artikelen...

 1. RBOBR 171121 belangen ass. voldoende gediend indien het aan deskundige(n) wordt overgelaten om gewenste medische info op te vragen
 2. RBOVE 080421 deskundige dient te bepalen welke gegevens voor onderzoek noodzakelijk zijn
 3. RBOBR 090320 volledige patiëntenkaart dient ter beschikking te komen; toetsing a.d.h.v. Medisch Paragraaf bij GBL
 4. RBDHA 121119 Beoordeling medisch causaal verband; patientenkaart over 5 jaar voor ongeval dient beschikbaar te komen mede ivm mogelijke predispositie
 5. RBAMS 071119 Benoeming neurochirurg tzv verband achteropaanrijding en hernia: deskundige dient volledige medische voorgeschiedenis te ontvangen
 6. RBOVE 181119 deskundige dient te bepalen welke informatie nodig is
 7. RBLIM 180719 patiëntenkaart over 5 jaar voor het ongeval, ter inzage van verzekeraar, doch uitsluitend voor medisch adviseur
 8. RBOBR 290519 cognitieve klachten; patientenkaart vanaf 5 jaar voor ongeval hoeft niet ingebracht te worden; deskundige bepaalt wat noodzakelijk is
 9. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, deskundige dient te bepalen of daarbij patientenkaart nodig is
 10. RBDHA 300119 Benoeming psychiater; medisch dossier vanaf 13e jaar dient, ivm pre-existente psychische klachten, ingebracht te worden
 11. RBDHA 190918 shockschade ihkv deskundigenonderzoek dienen volledige medische dossiers beschikbaar te worden gesteld
 12. RBMNE 210318 schending geheimhoudingsplicht ha; geen grond voor schadevergoeding wegens ontbreken relativiteit en c.s.q.n. verband
 13. Rb Overijssel 071117 patiëntenkaart; vanaf 2 jaren voor ongeval conform GBL; evt nadere gerichte vragen door deskundige
 14. Rb Midden-Nederland 150217 Vragen over aangepaste versie patiëntenkaart. Twijfel over causaliteit niet weggenomen.
 15. Rb Zeeland-West-Brabant 091116 incidentele vordering verzekeraar tot afgifte medische gegevens ogv art. 843a Rv tijdens voorlopig deskundigenbericht
 16. Rb Midden-Nederland 270716 eiseres dient wél haar patiëntenkaart over 8 jaar voor het ongeval, maar niet de rapporten van UWV ter beschikking te stellen
 17. Hof 's-Hertogenbosch 170516 vijf verkeersongevallen; Hof gelast (o.m.) inbrenging patientenkaart en volledig UWV-dossier
 18. Rb Amsterdam 210515 vordering om gegevens over pre-existente situatie buiten beschouwing te laten slaagt niet; het is aan deskundige om te bepalen welke gegevens nodig zijn
 19. Hof 's-Hertogenbosch 120814 whiplash; mede gelet op omvang schade recht op inzage in patiëntenkaart vanaf 2 jaar voor ongeval
 20. Rb Zeeland-West-Brabant 290114 door HA niet beschikbaar gestelde patiëntenkaart staat niet in de weg aan bruikbaarheid rapportage
 21. Rb Midden-NL 181213 niet overleggen patientenkaart wordt niet tegengeworpen nu huisarts verklaart dat slachtoffer voor ongeval niet bekend was met hoofdpijnklachten
 22. Hof Leeuwarden 091012 whiplash ongeval 7 juli 1994; het niet beschikbaar zijn van oude medische gegevens kan slachtoffer niet worden tegengeworpen
 23. Rb Amsterdam 280312 Rb acht medisch huisartsenjournaal van voor ongeval noodzakelijk voor beoordeling c.v. commotio en whiplash
 24. Rb Zwolle 140410 Eiseres dient haar volledige patientenkaart ter beschikking te stellen van Unive
 25. Rb Zwolle 251109 whiplash, betrokkene dient patientenkaart aan Unive en aan deskundige ter beschikking te stellen
 26. Rb Utrecht 211009 verzoek in reconventie ter overlegging patientenkaart afgewezen; het is aan de deskundige om te bepalen welke info hij/zij nodig heeft.
 27. Rb Zwolle 250608 patientenkaartdiscussie; toepassing HR 220208
 28. Rb Utrecht 270808 ass vordert alle medisch, arbeidsdesk. en verz.geneesk. info. Rb wil eerst desk.be
 29. Elektronisch patiëntendossier beter geregeld Behandelrelatie voorwaarde voor toegang dossier
 30. De Hoge Raad en de patiëntenkaart: een gemiste kans
 31. De beschikkingen van de Hoge Raad over de patiëntenkaart en gevolgen daarvan
 32. HR 220208 Wie bepaalt noodzaak te verstrekken gegevens,inzage voor med. adviseur enof verzekeraar
 33. HR 220208 Deskundige bepaalt noodzaak te verstrekken gegevens, inzage voor med. adviseur enof verz.
 34. Te verstrekken medische gegevens: een weerstand tegen herstel
 35. Rb Arnhem 051207 patientenkaart vanaf 3 jaar voor ongeval - incl of excl periode na ongeval?
 36. Rb Zwolle 170506 whiplash; slachtoffer dient patientenkaart over te leggen
 37. Rb Almelo 070207 betrokken dient patientenkaart aan medisch adviseur London over te leggen
 38. Rb Maastricht 221106 whiplash; benoeming deskundige, voldoende informatie m.b.t de voorgeschidenis
 39. Privacy in het geding; gedwongen overleggen gehele medische dossier
 40. Rb Assen, 090806 R wijzigt inzicht,vraagt zich af hoe arts tot oordeel kan komen zonder pat.kaart
 41. Rb A.dam, 230806 Geen patientenkaart voor medisch adviseur WA-verzekeraar,
 42. Rb R.dam, 120706 verstrekking volledige patiëntenkaart aan medisch adviseurs, niet aan advocaten
 43. Hof Arnhem, 270606 whiplash, inzage medische stukken vooraf aan expertise, beoordeling ahv EVRM
 44. Rechtbank Rotterdam 030506: (patientenkaart ivm uitval in 1999 n.a.v. ongeval in 1982)
 45. rb A-dam 281205 patiëntenkaart niet voor advocaat, wel voor medisch adviseur
 46. Rb L-stad-Zwolle 130106 Fortis heeft zwaarwegend belang bij overleggen volledige informatie
 47. Patiëntenkaart:Publicaties van Deen, Elferink en Dennekamp
 48. Rb R-dam 231105 Volledig medisch dossier voor beide med adviseurs
 49. Rb R-dam 290306 patientenkaart slechts voor medisch adviseur

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies