Overslaan en naar de inhoud gaan

Elektronisch patiëntendossier beter geregeld Behandelrelatie voorwaarde voor toegang dossier

Elektronisch patiëntendossier beter geregeld Behandelrelatie voorwaarde voor toegang dossier
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is verheugd dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies van het CBP betreffende de toegang tot het elektronisch patiëntendossier heeft overgenomen. Vrijdag jl. stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel, dat regelt dat in beginsel alleen de beroepsbeoefenaar die een behandelrelatie met een patiënt heeft, toegang krijgt tot diens medisch dossier. Indien een beroepsbeoefenaar toegang zoekt tot het dossier maar (nog) niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, dient hij onder meer uitdrukkelijk te verklaren dat er sprake is van een behandelrelatie. Door deze maatregelen wordt de privacy van patiënten beter gewaarborgd. Het wetsvoorstel regelt voorts dat door middel van ‘logging’ wordt bijgehouden welke beroepsbeoefenaren toegang vragen tot een patiëntendossier.
CBP