Overslaan en naar de inhoud gaan

RBAMS 071119 Benoeming neurochirurg tzv verband achteropaanrijding en hernia: deskundige dient volledige medische voorgeschiedenis te ontvangen

RBAMS 071119 Benoeming neurochirurg tzv verband achteropaanrijding en hernia; niet ism goede procesorde, geen misbruik van recht; IWDM-vraagstelling;
- deskundige dient volledige medische voorgeschiedenis te ontvangen

Deskundige

4.7.
Partijen zijn het eens over de persoon van de te benoemen deskundige, te weten, dr. P.H.J.M. Elsenburg, werkzaam als neurochirurg bij St Antonius Nieuwegein. Desgevraagd heeft de heer Elsenburg telefonisch aan de rechtbank meegedeeld hiertoe bereid en in staat te zijn. De rechtbank zal derhalve overgaan tot benoeming van deze deskundige.

4.8.
De rechtbank deelt het standpunt van Goudse dat de deskundige voor zijn onderzoek de volledige medische voorgeschiedenis van [verzoekster] , waaronder van voor de aanrijding ten aanzien van de rugklachten, dient te ontvangen dan wel op te vragen. Dit betreft onder meer de informatie in het huisartsenjournaal voorafgaand aan de aanrijding. De deskundige zal daarom worden verzocht in zijn deskundigenbericht inzicht te geven in de voor hem beschikbare documentatie en omstandigheden die zijn beschouwingen en conclusies hebben bepaald, en in welke mate de genoemde documentatie in zijn oordeel betrokken is. Bij de laatste “restvraag” heeft de deskundige naar het oordeel van de rechtbank voldoende ruimte om (andere) volgens hem relevante opmerkingen te plaatsen.

Daarnaast dient informatie over het beloop van het herstel na datum aanrijding tot op heden door [verzoekster] aan de deskundige te worden verstrekt. De deskundige wordt voorts meegegeven dat partijen er mee instemmen dat verdere benodigde medische informatie door hem kan worden opgevraagd bij de (voormalige) behandelaars van [verzoekster] . De verkeerssituatie en de foto’s van de schade aan de auto maken onderdeel uit van het procesdossier en dienen ook ter kennis van de deskundige te worden gesteld. ECLI:NL:RBAMS:2019:8798