Zoeken

Inloggen

Artikelen

CJEU: ‘Potentially defective' medical device can be held 'defective' in terms of product liability directive door H. Later Nijland en E. Tjon-En-Fa van Bird & Bird

CJEU: ‘Potentially defective' medical device can be held 'defective' in terms of product liability directive door H. Later Nijland en E. Tjon-En-Fa van Bird & Bird op 03-04-2015

Op 5 maart 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat een product als ‘gebrekkig’ aangemerkt kan worden in de zin van de Europese productaansprakelijkheidsrichtlijn, wanneer dit product valt binnen dezelfde groep of productieserie van producten die een potentieel gebrek vertonen. De beslissing is beperkt tot producten met - kort samengevat – een ongebruikelijk potentieel tot het veroorzaken van personenschade. Zo zagen de twee zaken die tot de prejudiciële vragen hadden geleid, op pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICDs). In een dergelijk geval kan volgens het Hof door de nationale rechter worden beslist dat het slachtoffer niet hoeft te bewijzen dat het product in kwestie een gebrek vertoont. Deze verbetering van de procesrechtelijke positie van het slachtoffer vormt een groot risico voor producenten van producten waarbij veiligheid cruciaal is en er volgens de rechter ook op die veiligheid mag worden vertrouwd.

Zie voor het gehele artikel: birdbuzz.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies