Zoeken

Inloggen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. RBMNE 010921 Vordering tot vergoeding van mom resurfacing heupprothese op grond van ZVW afgewezen
 2. HR 160721 Vervaltermijn 6:191 lid 2 BW; voor uit vier delen samengestelde heupprothese geldt per deel een andere aanvangsdatum
 3. GHARL 150621 geen schending waarschuwingsplicht door fabrikant Seroxat, overigens geen causaal verband; vordering ruimschoots vervallen
 4. PHR 220121 AG Valk: aanvangstijdstip vervaltermijn art. 6:191 lid 2 op tijdens operatie op maat samengestelde MoM-heupprothese
 5. HvJ EU 110620 PIP implantaten; verzekeringsovereenkomst fabrikant met geografische beperking van de dekking is toegestaan
 6. PIV- BULLETIN 2020-2 – Lisan Homan en Stijn Könning; De Hoge Raad spreekt zich uit over aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken
 7. Cassatieblog 250620, mr. R. de Graaff, Over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
 8. HR 190620 plaatsen PIP-implantaat met industriële siliconen levert tekortkoming op, doch deze kan niet aan hulpverlener of ZKH worden toegerekend
 9. HR 190620 miragelplombe; gebruik 'state of art', hulpmiddel kan niet als tekortkoming worden aangemerkt; aan toepassing 6:77 BW wordt niet toegekomen
 10. RBMNE 150420 bekkenbodemmatjes; 39 eiseressen; 6 vorderingen toegewezen; deel van eiseressen heeft verweer tzv verjaring onvoldoende weerlegd
 11. RBMNE 300518 geneesmiddelenfabrikant heeft onrechtmatig gehandeld door niet te waarschuwen voor bijwerkingen; vordering ogv productaansprakelijkheid vervallen
 12. RBNNE 100719 regres zkh op producent voor gebrekkige reamer; verjaring/verval productaansprakelijkheid
 13. RBNNE 080420 afgebroken reamer bij heupoperatie; rb overweegt benoeming technische en medische deskundige
 14. PHR 210220 Miragelplombe; beoordelingskader bij gebruik hulpzaak in ziekenhuis; conclusie strekt tot vernietiging arrest Hof
 15. PHR 210220 pip implantaat; beoordelingskader aansprakelijkheid
 16. RBROT 220120 MoM-heupprothes; uit delen bestaand eindproduct, Biomet UK Ltd niet in geding betrokken; volgt afwijzing vordering op Zimmer Biomet
 17. GHARL 171219 MoM-prothese. grieven tegen vaststelling producent, vervaltermijn tzv uit delen bestaand eindproduct en deskundigenbericht
 18. RBMNE 210617 De Mom-heupprothese en productaansprakelijkheid
 19. RBROT 180919 heupprotheses; benoeming van verschillende deskundigen om te rapporteren over het zogenaamde ontwikkelingsrisico
 20. GHSHE 270819 prejudiciële vragen in een PIP-zaak
 21. GHDHA 060819 MoM-prothese; tussenarrest; hof ziet af van het stellen van prejudiciële vragen iav Miragelplombe-zaak
 22. GHSHE 160419 PIP implantaat; voorstel tot het stellen van prejudiciële vragen m.b.t. aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen
 23. RBMNE 230119 transvaginaal mesh implantaat; arts, ziekenhuis en producent niet aansprakelijk voor de gestelde schade
 24. GHARL 271118 Miragelplombe; toerekening gebruik gebrekkige hulpzaak aan ziekenhuis, ondanks onbekendheid met ongeschiktheid
 25. RBMNE 010818 fabrikant hoefde niet te waarschuwen voor gokverslaving als mogelijke bijwerking Permax
 26. John Beer 251018 aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product, proefschrift Jantina Hiemstra
 27. GHDHA 130218 MoM-heupprotheses; prejudiciële vragen HR inzake toepassing art 6:77 BW en de verhouding tot 6:185 e.v. BW
 28. HvJ 210617 vaccin; beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 29. Rb Oost-Brabant 221117 PIP-borstimplantaten; tekortkoming hulpzaak niet ex 6:77 BW toegerekend aan het ziekenhuis
 30. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 31. Hof Arnhem-Leeuwarden 031017 MoM heupprothese; gebrek in toegepaste kunstheup onvoldoende onderbouwd
 32. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; vervaltermijn art. 6:191 lid 2 BW dient objectief te worden vastgesteld; gehele kunstmatige heupsysteem geldt als één product
 33. Rb Midden-Nederland 210617 vordering ex 6:185 tzv gebroken heupprothese verjaard; m.b.t. de grondslag in 6:162 is nader onderzoek nodig; niet in deelgeschil
 34. Rb Rotterdam 210617 aansprakelijkheid producenten MoM-heupprotheses voor gebrekkig product? deskundigenberichten mbt gebrekkigheid
 35. Rb Amsterdam 240517 PIP-borstimplantaten; gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 36. Rb Limburg 310517 PIP-borstimplantaten;gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 37. Rb Oost-Brabant 040117 PIP-prothese. Zorgvelener aansprakelijk voor gebrekkige hulpzaken? Verzoek prejudiciële vraag afgewezen.
 38. HvJ EU 160217 Wanneer een notified body haar verplichtingen toerekenbaar niet nakomt kan dit leiden tot aansprakelijkheid t.a.v. eindgebruikers
 39. Rb Noord-Nederland 021116 MoM heupprothese ongeschikte hulpzaak? En zo ja, toerekening aan orthopedisch chirurg en ziekenhuis? rb gelast comparitie
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 030516 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen parkinson; benadeelde slaagt niet in bewijs tav begin gokverslaving; vordering afgewezen
 41. PIV-Bulletin 2016-02 De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis – door mr. M.S.E. van Beurden en mr. L. Homan
 42. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; oorzaak scheur vereist bewijslevering
 43. Rb Amsterdam 200116 ziekenhuizen niet aansprakelijk voor kosten hersteloperaties vanwege PIP-borstimplantaten
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 221215 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen Parkinson; bewijsopdracht mbt gokverslaving
 45. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen gebrekkig product of ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 46. Rb Rotterdam 190815 ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door plaatsing heupprotheses (MOM) in 2004
 47. PIV-Bulletin 2015-2 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis, door mw mr. M.S.E. van Beurden
 48. CJEU: ‘Potentially defective' medical device can be held 'defective' in terms of product liability directive door H. Later Nijland en E. Tjon-En-Fa van Bird & Bird
 49. Rb Noord-NL 160914 wanprestatie wegens niet werkend alarmapparaat; beroep op exoneratieclausules faalt; 25% eigen schuld
 50. Rb Zeeland-West Brabant 150114 deskundigenonderzoek; een (siliconen) implantaat dat na scheuring ernstige medische gevolgen veroorzaakt is niet deugdelijk
 51. Rb Amsterdam 281113 malaria door donorbloed; 6:77, 6:173 en 6:162 BW afgewezen; mbt 6:185 BW is deskundigenbericht nodig
 52. HR 181013 art 81 RO; Advantage hartklep geen gebrekkig product
 53. De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst; mr. A.E. Santen, Piv-Bulletin 2013-3
 54. Rb 's-Hertogenbosch 160113 implantatie stents bij Indiase hartpatiënten
 55. Rb Utrecht 051212 gokverslaving als bijwerking geneesmiddel parkinson; benoeming deskundige
 56. Rb Arnhem 281112 geen aansprakelijkheid voor gebruik miragelplombe, geen toerekening gebruik gebrekkig hulpmiddel
 57. Hof 's-Gravenhage 180912 lekkage bij Advantage hartklep; geen gebrekkig product; geen klinische klachten of gezondheidsschade; geen schending informatieplicht

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies