Zoeken

Inloggen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. GHSHE 050422 onvoldoende gesteld voor het oordeel dat Miragelplombe in juli 1992 niet (langer) “state of the art” was (2)
 2. RBAMS 231221 Val van operatietafel doordat operatiematras vacuüm verloor; zkh aansprakelijk: of fout OK-medewerkers óf gebrekkig hulpmiddel (2)
 3. UCall 301121 Risicoverdeling in geval van gebruik van ongeschikte medische hulpmiddelen
 4. Siliconenzaak.nl: We zijn met 60.000 (2)
 5. RBMNE 010921 Vordering tot vergoeding van mom resurfacing heupprothese op grond van ZVW afgewezen
 6. HR 160721 Vervaltermijn 6:191 lid 2 BW; voor uit vier delen samengestelde heupprothese geldt per deel een andere aanvangsdatum
 7. GHARL 150621 geen schending waarschuwingsplicht door fabrikant Seroxat, overigens geen causaal verband; vordering ruimschoots vervallen
 8. PHR 220121 AG Valk: aanvangstijdstip vervaltermijn art. 6:191 lid 2 op tijdens operatie op maat samengestelde MoM-heupprothese
 9. HvJ EU 110620 PIP implantaten; verzekeringsovereenkomst fabrikant met geografische beperking van de dekking is toegestaan
 10. PIV- BULLETIN 2020-2 – Lisan Homan en Stijn Könning; De Hoge Raad spreekt zich uit over aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken
 11. Cassatieblog 250620, mr. R. de Graaff, Over de aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
 12. HR 190620 plaatsen PIP-implantaat met industriële siliconen levert tekortkoming op, doch deze kan niet aan hulpverlener of ZKH worden toegerekend
 13. HR 190620 miragelplombe; gebruik 'state of art', hulpmiddel kan niet als tekortkoming worden aangemerkt; aan toepassing 6:77 BW wordt niet toegekomen
 14. RBMNE 150420 bekkenbodemmatjes; 39 eiseressen; 6 vorderingen toegewezen; deel van eiseressen heeft verweer tzv verjaring onvoldoende weerlegd
 15. RBMNE 300518 geneesmiddelenfabrikant heeft onrechtmatig gehandeld door niet te waarschuwen voor bijwerkingen; vordering ogv productaansprakelijkheid vervallen
 16. RBNNE 100719 regres zkh op producent voor gebrekkige reamer; verjaring/verval productaansprakelijkheid
 17. RBNNE 080420 afgebroken reamer bij heupoperatie; rb overweegt benoeming technische en medische deskundige
 18. PHR 210220 Miragelplombe; beoordelingskader bij gebruik hulpzaak in ziekenhuis; conclusie strekt tot vernietiging arrest Hof
 19. PHR 210220 pip implantaat; beoordelingskader aansprakelijkheid
 20. RBROT 220120 MoM-heupprothes; uit delen bestaand eindproduct, Biomet UK Ltd niet in geding betrokken; volgt afwijzing vordering op Zimmer Biomet
 21. GHARL 171219 MoM-prothese. grieven tegen vaststelling producent, vervaltermijn tzv uit delen bestaand eindproduct en deskundigenbericht
 22. RBMNE 210617 De Mom-heupprothese en productaansprakelijkheid
 23. RBROT 180919 heupprotheses; benoeming van verschillende deskundigen om te rapporteren over het zogenaamde ontwikkelingsrisico
 24. GHSHE 270819 prejudiciële vragen in een PIP-zaak
 25. GHDHA 060819 MoM-prothese; tussenarrest; hof ziet af van het stellen van prejudiciële vragen iav Miragelplombe-zaak
 26. GHSHE 160419 PIP implantaat; voorstel tot het stellen van prejudiciële vragen m.b.t. aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen
 27. RBMNE 230119 transvaginaal mesh implantaat; arts, ziekenhuis en producent niet aansprakelijk voor de gestelde schade
 28. GHARL 271118 Miragelplombe; toerekening gebruik gebrekkige hulpzaak aan ziekenhuis, ondanks onbekendheid met ongeschiktheid
 29. RBMNE 010818 fabrikant hoefde niet te waarschuwen voor gokverslaving als mogelijke bijwerking Permax
 30. John Beer 251018 aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product, proefschrift Jantina Hiemstra
 31. GHDHA 130218 MoM-heupprotheses; prejudiciële vragen HR inzake toepassing art 6:77 BW en de verhouding tot 6:185 e.v. BW
 32. HvJ 210617 vaccin; beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 33. Rb Oost-Brabant 221117 PIP-borstimplantaten; tekortkoming hulpzaak niet ex 6:77 BW toegerekend aan het ziekenhuis
 34. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 35. Hof Arnhem-Leeuwarden 031017 MoM heupprothese; gebrek in toegepaste kunstheup onvoldoende onderbouwd
 36. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; vervaltermijn art. 6:191 lid 2 BW dient objectief te worden vastgesteld; gehele kunstmatige heupsysteem geldt als één product
 37. Rb Midden-Nederland 210617 vordering ex 6:185 tzv gebroken heupprothese verjaard; m.b.t. de grondslag in 6:162 is nader onderzoek nodig; niet in deelgeschil
 38. Rb Rotterdam 210617 aansprakelijkheid producenten MoM-heupprotheses voor gebrekkig product? deskundigenberichten mbt gebrekkigheid
 39. Rb Amsterdam 240517 PIP-borstimplantaten; gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 40. Rb Limburg 310517 PIP-borstimplantaten;gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 41. Rb Oost-Brabant 040117 PIP-prothese. Zorgvelener aansprakelijk voor gebrekkige hulpzaken? Verzoek prejudiciële vraag afgewezen.
 42. HvJ EU 160217 Wanneer een notified body haar verplichtingen toerekenbaar niet nakomt kan dit leiden tot aansprakelijkheid t.a.v. eindgebruikers
 43. Rb Noord-Nederland 021116 MoM heupprothese ongeschikte hulpzaak? En zo ja, toerekening aan orthopedisch chirurg en ziekenhuis? rb gelast comparitie
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 030516 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen parkinson; benadeelde slaagt niet in bewijs tav begin gokverslaving; vordering afgewezen
 45. PIV-Bulletin 2016-02 De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis – door mr. M.S.E. van Beurden en mr. L. Homan
 46. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; oorzaak scheur vereist bewijslevering
 47. Rb Amsterdam 200116 ziekenhuizen niet aansprakelijk voor kosten hersteloperaties vanwege PIP-borstimplantaten
 48. Hof Arnhem-Leeuwarden 221215 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen Parkinson; bewijsopdracht mbt gokverslaving
 49. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen gebrekkig product of ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 50. Rb Rotterdam 190815 ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door plaatsing heupprotheses (MOM) in 2004
 51. PIV-Bulletin 2015-2 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis, door mw mr. M.S.E. van Beurden
 52. CJEU: ‘Potentially defective' medical device can be held 'defective' in terms of product liability directive door H. Later Nijland en E. Tjon-En-Fa van Bird & Bird
 53. Rb Noord-NL 160914 wanprestatie wegens niet werkend alarmapparaat; beroep op exoneratieclausules faalt; 25% eigen schuld
 54. Rb Zeeland-West Brabant 150114 deskundigenonderzoek; een (siliconen) implantaat dat na scheuring ernstige medische gevolgen veroorzaakt is niet deugdelijk
 55. Rb Amsterdam 281113 malaria door donorbloed; 6:77, 6:173 en 6:162 BW afgewezen; mbt 6:185 BW is deskundigenbericht nodig
 56. HR 181013 art 81 RO; Advantage hartklep geen gebrekkig product
 57. De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst; mr. A.E. Santen, Piv-Bulletin 2013-3
 58. Rb 's-Hertogenbosch 160113 implantatie stents bij Indiase hartpatiënten
 59. Rb Utrecht 051212 gokverslaving als bijwerking geneesmiddel parkinson; benoeming deskundige
 60. Rb Arnhem 281112 geen aansprakelijkheid voor gebruik miragelplombe, geen toerekening gebruik gebrekkig hulpmiddel
 61. Hof 's-Gravenhage 180912 lekkage bij Advantage hartklep; geen gebrekkig product; geen klinische klachten of gezondheidsschade; geen schending informatieplicht

Deze website maakt gebruik van cookies