Zoeken

Inloggen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Productaansprakelijkheid bij medische hulpmiddelen

Meer artikelen...

 1. RBMNE 230119 transvaginaal mesh implantaat; arts, ziekenhuis en producent niet aansprakelijk voor de gestelde schade
 2. GHARL 271118 Miragelplombe; toerekening gebruik gebrekkige hulpzaak aan ziekenhuis, ondanks onbekendheid met ongeschiktheid
 3. RBMNE 010818 fabrikant hoefde niet te waarschuwen voor gokverslaving als mogelijke bijwerking Permax
 4. John Beer 251018 aansprakelijkheid arts en ziekenhuis voor een gebrekkig product, proefschrift Jantina Hiemstra
 5. GHDHA 130218 MoM-heupprotheses; prejudiciële vragen HR inzake toepassing art 6:77 BW en de verhouding tot 6:185 e.v. BW
 6. HvJ 210617 vaccin; beantwoording prejudiciële vragen; bewijs gebaseerd op aanwijzingen die ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn toegestaan
 7. Rb Oost-Brabant 221117 PIP-borstimplantaten; tekortkoming hulpzaak niet ex 6:77 BW toegerekend aan het ziekenhuis
 8. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; fout arts of gebrek hulpmiddel; ziekenhuis aansprakelijk
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 031017 MoM heupprothese; gebrek in toegepaste kunstheup onvoldoende onderbouwd
 10. Rb Rotterdam 210617 MoM-heupprotheses; vervaltermijn art. 6:191 lid 2 BW dient objectief te worden vastgesteld; gehele kunstmatige heupsysteem geldt als één product
 11. Rb Midden-Nederland 210617 vordering ex 6:185 tzv gebroken heupprothese verjaard; m.b.t. de grondslag in 6:162 is nader onderzoek nodig; niet in deelgeschil
 12. Rb Rotterdam 210617 aansprakelijkheid producenten MoM-heupprotheses voor gebrekkig product? deskundigenberichten mbt gebrekkigheid
 13. Rb Amsterdam 240517 PIP-borstimplantaten; gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 14. Rb Limburg 310517 PIP-borstimplantaten;gebruik gebrekkige hulpzaak niet ex 6:77 toegerekend aan ziekenhuis
 15. Rb Oost-Brabant 040117 PIP-prothese. Zorgvelener aansprakelijk voor gebrekkige hulpzaken? Verzoek prejudiciële vraag afgewezen.
 16. HvJ EU 160217 Wanneer een notified body haar verplichtingen toerekenbaar niet nakomt kan dit leiden tot aansprakelijkheid t.a.v. eindgebruikers
 17. Rb Noord-Nederland 021116 MoM heupprothese ongeschikte hulpzaak? En zo ja, toerekening aan orthopedisch chirurg en ziekenhuis? rb gelast comparitie
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 030516 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen parkinson; benadeelde slaagt niet in bewijs tav begin gokverslaving; vordering afgewezen
 19. PIV-Bulletin 2016-02 De (on)redelijkheid van toerekening van een gebrekkige medische hulpzaak aan de arts of het ziekenhuis – door mr. M.S.E. van Beurden en mr. L. Homan
 20. Rb Noord-Holland 291015 lekkende borstprothese; oorzaak scheur vereist bewijslevering
 21. Rb Amsterdam 200116 ziekenhuizen niet aansprakelijk voor kosten hersteloperaties vanwege PIP-borstimplantaten
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 221215 gokverslaving als bijwerking medicijn tegen Parkinson; bewijsopdracht mbt gokverslaving
 23. Rb Overijssel 181115 MoM-heupprothese; geen gebrekkig product of ondeugdelijke hulpzaak; medische fout bij implantatie onvoldoende onderbouwd
 24. Rb Rotterdam 190815 ziekenhuis en arts niet aansprakelijk voor schade door plaatsing heupprotheses (MOM) in 2004
 25. PIV-Bulletin 2015-2 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis, door mw mr. M.S.E. van Beurden
 26. CJEU: ‘Potentially defective' medical device can be held 'defective' in terms of product liability directive door H. Later Nijland en E. Tjon-En-Fa van Bird & Bird
 27. Rb Noord-NL 160914 wanprestatie wegens niet werkend alarmapparaat; beroep op exoneratieclausules faalt; 25% eigen schuld
 28. Rb Zeeland-West Brabant 150114 deskundigenonderzoek; een (siliconen) implantaat dat na scheuring ernstige medische gevolgen veroorzaakt is niet deugdelijk
 29. Rb Amsterdam 281113 malaria door donorbloed; 6:77, 6:173 en 6:162 BW afgewezen; mbt 6:185 BW is deskundigenbericht nodig
 30. HR 181013 art 81 RO; Advantage hartklep geen gebrekkig product
 31. De aansprakelijkheid voor de gebrekkige hulpzaak in het licht van de geneeskundige behandelingsovereenkomst; mr. A.E. Santen, Piv-Bulletin 2013-3
 32. Rb 's-Hertogenbosch 160113 implantatie stents bij Indiase hartpatiënten
 33. Rb Utrecht 051212 gokverslaving als bijwerking geneesmiddel parkinson; benoeming deskundige
 34. Rb Arnhem 281112 geen aansprakelijkheid voor gebruik miragelplombe, geen toerekening gebruik gebrekkig hulpmiddel
 35. Hof 's-Gravenhage 180912 lekkage bij Advantage hartklep; geen gebrekkig product; geen klinische klachten of gezondheidsschade; geen schending informatieplicht

Deze website maakt gebruik van cookies