Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 240309 geen belangentegenstelling tussen lokale rabobank en Stichting Rechtsbijstand

Hof Den Bosch 240309 geen belangentegenstelling tussen lokale rabobank en Stichting Rechtsbijstand
Wat betreft Rabobank Beveland is het hof van oordeel dat het enkele feit dat de landelijke Rabobank, Interpolis en de Stichting Rechtsbijstand met elkaar verbonden zijn niet meebrengt dat de belangenbehartiging door de Stichting Rechtsbijstand aan een verzekerde van Interpolis in een conflict met een lokale Rabobank een andere inhoud en/of kwaliteit heeft dan de belangenbehartiging door de Stichting Rechtsbijstand aan een verzekerde van Interpolis in een conflict met een willekeurige derde. Door [X.] zijn geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht die een dergelijke conclusie kunnen rechtvaardigen. In ieder geval biedt hetgeen [X.] in dit verband naar voren heeft gebracht geen grondslag voor het opzij zetten van de Verzekeringsvoorwaarden op de door hem gewenste wijze. LJN BI4019

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies