Zoeken

Inloggen

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Meer artikelen...

 1. PHR 060320 géén recht op vrije advocaatkeuze voor lid, tevens wn-er, van FNV in arbeidsgeschil; FNV is geen (schade)verzekeraar
 2. GHDHA 111218 FNV kan tzv het verlenen van rechtsbijstand niet worden vergeleken met een rechtsbijstandsass.; geen vrije advocatenkeus
 3. RBMNE 180418 rechtsbijstandvz dient ogv polisvoorwaarden externe advocaatkosten te vergoeden; limitering kosten thans niet aan de orde
 4. Rb Oost-Brabant 261017 duurstuit ondanks doorhalen procedure; vordering op rechtsbijstandverzekeraar tzv advocaatkosten niet verjaard, dus geen beroepsfout advocaat
 5. Rb Rotterdam 010917 vakbond niet gelijk te stellen aan rechtsbijstandverzekering; geen recht op vrije advocaatkeuze; vakbond niet gehouden om rechtsbijstandkosten te vergoeden
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 160517 recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand als onderdeel van lidmaatschap beroepsvereniging
 7. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017Z03594 Vragen over kwaliteit van dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars
 8. Parket bij de Hoge Raad 260716 Vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure bij UWV
 9. HR 020916 Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciele vraag
 10. Hof Amsterdam 190416 (HB in KG) rechtsbijstandverzekeraar heeft met opstellen plan van aanpak en opdracht tot beoordeling daarvan door extern advocaat voldaan aan geschillenregeling
 11. Europese Hof van Justitie geeft ruime uitleg aan vrije advocaatkeuze - Advocatie.nl op 07-04-2016
 12. Hof Amsterdam 120515 na terugverwijzing; geen schending medewerkingsplicht door verzekerde; rechtsbijstandverzekeraar veroordeeld tot nakoming
 13. Hof 's-Gravenhage 181212 schending medewerkingsplicht tzv rechtsbijstandverzekering
 14. Hof Amsterdam 231214 prejudiciele vraag aan EHvJ tzv vrije advocaatkeuze bij bezwaar bij het CIZ tegen afwijzing indicatiestelling AWBZ-zorg
 15. Rb Amsterdam 151214 KG; DAS dient tussentijdse declaraties advocaat te beoordelen en, indien redelijk en noodzakelijk, te vergoeden
 16. HR 031014 vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering; voorshands oordeel dat ontslagprocedure UWV onder begrip administratieve procedure valt; prejudiciële vragen
 17. Rb Amsterdam 180314 KG; vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering; prejudiciele vraag aan HR mbt het begrip gerechtelijke of administratieve procedure
 18. HR 070314 medewerkingsplicht; verzekeraar dient onder opgave van redenen te stellen dat hij in zijn redelijke belangen is geschaad
 19. HR 210214 vrije advocaatkeuze niet afhankelijk is van een besluit rechtsbijstandverz. dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld
 20. DAS: eigen bijdrage bij vrije advocaatkeuze
 21. HvJ 071113 vrije advocaatkeuze niet beperkt tot situaties waarin ass. besluit dat extern rechtsbijstandverlener moet worden ingeschakeld
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 070513 bij twijfel beding op voor verzekerde gunstigste wijze uitleggenvanwege aard en karakter verz en gering verzekerd risico
 23. HR 280912 HR stelt twee prejudiciele vragen over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandsverzekering
 24. Rb ´s-Gravenhage 250412 recht vrije keuze rechtshulpverlener; inhoud en reikwijdte; door ass. moet besloten zijn tot inzet extern rechtshulpverlener
 25. Rb Amsterdam 180112 slechts vrije advocaatkeuze indien cumulatief; verzoek rechtsbijstandverlener aan een externe advocaat; en gerechtelijke of admin. procedure
 26. Rb Amsterdam 010212 beroep op recht op vrije advocaatskeuze afgewezen; naturaverzekering, administratieve procedure
 27. DAS boekt succes in zaak vrije advocaatkeuze augstus 2011
 28. Mei 2010: Tros Radar over de Rechtbijstandverzekering:
 29. Kifid 090310 Commissie Kifid niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen
 30. Rechtsbijstandverzekerde moet eigen advocaat kunnen kiezen
 31. Hof Den Bosch 240309 geen belangentegenstelling tussen lokale rabobank en Stichting Rechtsbijstand
 32. Rb Utrecht 210508 beroepsfout rb-verz. door eiser niet in overweging te geven zich te beroepen k.o.o
 33. RvT 041206 "in het gelijk gesteld" als bedoeld in de polisvoorwaarden
 34. RvT 2005 dekking voor kosten van externe advocaat
 35. RVT 2005 Beroep op geschillenregeling

Deze website maakt gebruik van cookies