Zoeken

Inloggen

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Meer artikelen...

 1. GHARL 240522 Rechtsbijstandsverzekering; geschillenregeling ten onrechte niet uitgevoerd; Hof benoemt advocaat voor inschatting kansen (2)
 2. PHR 080422 AG Lindenbergh; geen letsel; uitleg “gebeurtenis” in polisvoorwaarden rbv; reeks met elkaar verband houdende voorvallen (2)
 3. RBNNE 050821 KG: rechtsbijstandverzekeraar gehouden andere extern deskundige aan te wijzen, nadat eerdere deskundige opdracht voor second opinion heeft beëindigd
 4. RBROT 060121 geen verval van rechten onder SVI; ook dekking op rechtsbijstandsverzekering; Ongeval is eerste voorval van reeks.
 5. RBNNE 201020 advocaat meldt dat melding bij rechtsbijstandvz achterwege kan blijven; rbvz wijst af op verjaring; bewijsopdracht tzv schade
 6. GHARL 090620 " één advocaat per conflict"-regel doorbreekt beroepsgeheim niet,
 7. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017Z03594 Vragen over kwaliteit van dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars
 8. Hof Amsterdam 190416 (HB in KG) rechtsbijstandverzekeraar heeft met opstellen plan van aanpak en opdracht tot beoordeling daarvan door extern advocaat voldaan aan geschillenregeling
 9. Mei 2010: Tros Radar over de Rechtbijstandverzekering:
 10. Kifid 090310 Commissie Kifid niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen
 11. Hof Den Bosch 240309 geen belangentegenstelling tussen lokale rabobank en Stichting Rechtsbijstand
 12. Rb Utrecht 210508 beroepsfout rb-verz. door eiser niet in overweging te geven zich te beroepen k.o.o
 13. RvT 041206 "in het gelijk gesteld" als bedoeld in de polisvoorwaarden
 14. RVT 2005 Beroep op geschillenregeling

Deze website maakt gebruik van cookies