Zoeken

Inloggen

Artikelen

Kifid 090310 Commissie Kifid niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen

Kifid 090310 Commissie Kifid niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen
Dit aan de Commissie voorgelegde geschil werpt de vraag op of de Commissie bevoegd is om te oordelen in geschillen betreffende de kwaliteit van rechtsbijstand en, in verband daarmee, de uitvoering van een rechtsbijstandsverzekering.
De Commissie beantwoordt die vraag ontkennend. De geschillenbeslechting onder de Wet op het financieel toezicht is naar haar strekking bedoeld voor klachten die betrekking hebben op financiële producten of financiële diensten als zodanig. Dit wordt bevestigd doordat, in het verlengde daarvan, de wet- en regelgeving op grond waarvan de Commissie haar werkzaamheden verricht, andere deskundigheden bij de samenstelling van de Commissie op het oog heeft dan die nodig zijn bij de beoordeling van de inhoudelijke uitvoering van een verzekering waarbij rechtsbijstand wordt verleend. De inhoudelijke uitvoering van een verzekering waarbij rechtsbijstand wordt verleend, staat naar het oordeel van de Commissie in een te ver verwijderd verband van de onderwerpen waarop de geschillenbeslechting over financiële producten en diensten in de regel betrekking heeft.
Kifid 2010 nr 42 Met dank aan mr. Thomas van Dijk voor de signalering van deze uitspraak

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies