Zoeken

Inloggen

Artikelen

RVT 2005 Beroep op geschillenregeling

Geschillenregeling:
De bewoordingen van de in art. 9 vermelde geschillenregeling impliceren niet dat sprake moet zijn van een verschil van mening over de juridisch inhoudelijke behandeling van de zaak. Ook in geval van verschil van mening over de wijze van behandeling van het dossier komt verzekerden op grond van art. 9 een beroep op de geschillenregeling toe.
Raad van Toezicht 2005/067 Rbs

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies