Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 kosten rekenkundige bij comparitie vallen onder proceskostenveroordeling

Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 VAV alleenstaande vrouw met autistisch kind; statistische gegevens niet doorslaggevend; parttime werk tijdens jeugd aannemelijk;
- visusverlies linkeroog bij al beperkt zicht rechteroog; 60% van € 60.000,-; nav discussie in literatuur eerder aanpassing smartengeldbedrag bij een recente zaak;
- eindleeftijd huishoudelijke hulp 75 jaar, vanwege toegenomen levensverwachting en omdat ouderen tot hogere leeftijd zelfredzaam moeten zijn;
- zelfwerkzaamheid tot 75 jaar; richtlijn letselschaderaad toegepast over gehele periode vanaf 1994;
- volledige vergoeding BGK bij proportionele aansprakelijkheid van 60%, geen eigen schuld;
- kosten rekenkundige bij comparitie vallen onder proceskostenveroordeling;
- wettelijke rente over BGK verschuldigd vanaf moment betaling facturen

vervolg op: hof-arnhem-leeuwarden-090713-carriere-verpleegkundige-opleiding-ic-verpleegkundige-niet-realistisch-nadere-vragen-mbt-percentage-deeltijd-pensioenleeftijd-ort-tot-61-jaar

2.34

Partijen verschillen ook van mening over de kosten van het rekenwerk van NRL. Deze kosten komen in beginsel voor rekening van [geïntimeerden] In beginsel, omdat voor zover onnodig werk is verricht doordat uitgangspunten zijn gehanteerd die afwijken van de door het hof in zijn eerdere arresten vermelde uitgangspunten de daarmee gemoeide kosten voor rekening van [appellante] zelf dienen te komen. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre in de rapporten van NRL is uitgegaan van onjuiste uitgangspunten is mede afhankelijk van de uitkomst van het deskundigenonderzoek. Het hof overweegt ten aanzien van deze kosten dat de kosten voor het opstellen van het eerste rapport in beginsel wel voor vergoeding in aanmerking komen, nu een groot deel van deze kosten verband houden met het in kaart brengen van de financiële situatie van [appellante] na ongeval, van salarissen, overige arbeidsvoorwaarden en pensioenen van verpleegkundigen, kortom van werkzaamheden die hoe dan ook verricht moesten worden om een schadeberekening te kunnen maken. De kosten vanwege de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van NRL bij de comparitie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zijn het gevolg van de keuze van (de advocaat van) [appellante] om de vertegenwoordiger van NRL mee te nemen en vallen onder het bereik van een eventuele proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:GHARL:2014:6223

Deze website maakt gebruik van cookies