Zoeken

Inloggen

Rekenkundige kosten

Rekenkundige kosten

Meer artikelen...

 1. RBOVE 190918 kosten NRL als nodeloos gemaakt afgewezen; uitgangspunten rapport onvoldoende duidelijk
 2. Hof Den Haag 300816 tijdens procedure gemaakte kosten i.v.m. schadeberekening als buitengerechtelijke kosten toewijsbaar
 3. Rb Midden-NL 220715 niet onredelijk ihkv onderhandelingen eenzijdig een schadeberekening te laten maken, ook al bestond er geen overeenstemming over uitgangspunten
 4. Rb Limburg 290415 oordeel over in debet gestelde kosten deskundigenbericht na schikking; conform hoofdregel
 5. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 kosten rekenkundige bij comparitie vallen onder proceskostenveroordeling
 6. Rb Almelo 290807 kosten ter berekening vvv (NRL-berekeningen) redelijk
 7. Hof Den Bosch 180510 kosten NRL komen niet voor vergoeding in aanmerking nu onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd
 8. Hof Amsterdam 020713 kosten schadeberekening redelijk ook al verschilden partijen van mening over uitgangspunten
 9. Rb Oost-Brabant 030713 kosten rekenkundige niet vergoed vanwege uitgangspunten ism rapport arbeidsdeskundige
 10. Rb Den Haag 230713 kosten eenzijdig ingeschakeld NRL voor eenderde deel vergoed
 11. Hof Amsterdam 181212 whiplash; deskundigenkosten; rapport niet behulpzaam geweest bij berekening schade, niet vergoed
 12. Rb 's-Hertogenbosch 131211 mislukte sterilisatie; Kosten NRL volledig vergoed (2)
 13. Rb Arnhem 210911 kosten eerste berekening komen voor vergoeding in aanmerking, niet de aanpassingen daarna, gevorderd 10.459,08, toegewezen € 2.161,82
 14. Hof Den Bosch 230609 kosten rekenkundige wzh verricht door eiser zelf (accountant)rapport NRL
 15. Rb Zwolle 101104 kosten schadebegroting door Groot (binnen en buiten rechte)
 16. Rb Alkmaar 180707 aanvullende partijrapportage Rekencentrum tijdens de procedure; vergoed als bgk
 17. Rb Arnhem 210307 kosten rekencentrum niet vergoed; € 6.167,76 toegewezen aan bgk i.c. red. & noodzakelijk

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies