Zoeken

Inloggen

Artikelen

PPS-Bulletin 2022-1 N. Nuijten & P. Klein Gunnewiek; Het vereiste van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven

PPS-Bulletin 2022-1 N. Nuijten & P. Klein Gunnewiek; Het vereiste van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven

Shockschade (en de daarvoor geldende voorwaarden) moet worden onderscheiden van alle andere schade die het gevolg is van een aantasting in de persoon op andere wijze.

In het arrest van 29 juni 2021 besliste de Hoge Raad over de vergoeding van immateriële schade wegens een aantasting in de persoon op andere wijze, dat het vereiste ‘geestelijk letsel naar objectieve maatstaven’ niet betekent dat sprake hoeft te zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Dit arrest zorgde voor onduidelijkheid over de vergoeding van shockschade. Was deze verduidelijking en eigenlijk versoepeling van de bewijslast voor een benadeelde ook van toepassing op het leerstuk van de shockschade? Deze grondslag voor vergoeding van schade valt immers ook onder aantasting in de persoon op andere wijze, zoals opgenomen in art. 6:106 aanhef en onder b BW. De onzekerheid was echter van korte duur, want bij arrest van 24 december 2021 kreeg de Hoge Raad alweer en kans om duidelijkheid te geven en daarvan is gebruik gemaakt. In deze bijdrage wordt het juridisch kader geschetst aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad en worden de twee recente arresten besproken en geduid. PPS-Bulletin 2022-1

Deze website maakt gebruik van cookies