Zoeken

Inloggen

Shockschade, affectieschade en overig psychisch letsel

Shockschade, affectieschade en overig psychisch letsel

Meer artikelen...

 1. GHSHE 251022 Toekenning van shockschade moeder na identificatie zoon in mortuarium
 2. GHAMS 061022 Dodelijk ongeval; rijden o.i.v. alcohol en cannabis; affectieschade zus, broer en verloofde toegewezen, mede ogv hardheidsclausule
 3. PPS Bulletin 2022-3 Nikki Nuijten en Petra klein Gunnewiek: 20 jaar na het taxibus arrest:een nieuw toetsingskader voor shockschade
 4. HR 200922 medeplegen van moord op echtgenoot; shockschade ouders en zussen toewijsbaar, ook al was confrontatie met lichaam niet onverhoeds en onvermijdbaar
 5. RBGEL 250722 straf, moord, voor moeder is voldaan aan vereisten tzv confrontatie en geestelijk letsel, voor dochter niet
 6. HR 280622 nadere precisering rechtspraak rond s(c)ho(c)kschade; verdachte veroordeeld vanwege doen of laten vallen 8 jarige dochter
 7. GHAMS 310522 doodslag en verkrachting in 1992; begrafeniskosten (ruim € 3.000) en shockschade vader en zus (uitsluitend immaterieel € 10.000) + wettelijke rente toegewezen
 8. GHSHE 170522 hoger beroep ex 421 lid 4 SV; toekenning shockschade vader na identificatie in mortuarium; bewijsopdracht tzv schockschade broer
 9. RBROT 120522 vordering moeder wegens doodslag op 17-jarige zoon; directe confrontatie bewezen; € 15.000,- smartengeld
 10. PPS-Bulletin 2022-1 A. Joxhorst; De Wet Affectieschade – hoe staat het ermee?
 11. PPS-Bulletin 2022-1 N. Nuijten & P. Klein Gunnewiek; Het vereiste van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven
 12. HR 120422 Hof heeft, feitelijk en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat vorderingen t.z.v. shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert
 13. PHR 220222 Conclusie AG's Spronken en Lindenbergh; aanbevelingen voor hervorming rechtspraak tzv psychische schade en smartengeld in strafproces (4)
 14. HR 241221 oord op 10-jarige zoon; geen in psychiatrie erkend ziektebeeld aangetoond; vordering shockschade n.o. verklaard in strafprocedure
 15. HR 301121 Poging tot doodslag (art. 287 Sr) waarna levensgezel als b.p. affectieschade vordert, toewijzing Hof vernietigd
 16. RBMNE 160621 doodslag moeder; shockschade; beperkte ruimte civiele rechter na afwijzing / n.o. verklaring in strafzaak
 17. PHR 290621 vordering benadeelde partij wegens affectieschade. Wanneer is sprake van 'ernstig en blijvend letsel'?
 18. PHR 090321 algemene beschouwingen over bewijsregels tzv vordering b.p.; Klachten over niet-toewijzen van shockschade
 19. RBDHA 270120 affectieschadevordering na doodslag; toegewezen voor vader, moeder en met slachtoffer samenlevende broer, voor broer ook shockschade
 20. RBROT 241220 Affectieschade bij blijvend hersenletsel SO; schadevergoeding wel voor vader en moeder, niet voor broer; shockschade enkel voor vader (2)
 21. RBAMS 291020 geen schending of opzettelijke overtreding van verkeers- of veiligheidsnorm; geen recht op shockschade
 22. RBDHA 071020 staat schendt 13 EVRM vanwege ontbreken “effective remedy”(in 2004) tzv immateriële schade na dood zoon
 23. GHSHE 070720 (facebook)moord door 14-jarige; vordering tzv shockschade is zelfstandige letselschadevordering incl verlies verdienvermogen
 24. CSG 060320 tegemoetkoming CSG ( € 5.000,00) bij aanmerkelijk onzorgvuldig handelen anesthesisten bij toediening Patent Blue en overlijden nadien
 25. RBDHA 250320 executies in Zuid-Sulawesi 1946-47; shockschade a.g.v. zien executie vader (€10.000)
 26. RBNHO 261119 doodslag; omdat ongewis was wie de dader was kon bp tijdens leven geen vordering tzv shockschade indienen; toewijzing vordering aan erfgenaam
 27. RBNHO 080120 doodslag Milica van Doorn in 1992; shockschade vader voldoet wél aan confrontatievereiste, van zus niet
 28. GHARL 051119 ook bij shockschade geldt dat dader het slachtoffer heeft te nemen zoals hij is; kwetsbaarheid vanwege autismespectrumstoornis wordt toegerekend
 29. RBDHA 250919 directe confrontatie van de ouders en de broer waaruit geestelijk letsel is voortgevloeid; toewijzing VAV ouders
 30. GHDHA 230719 shockschade; identificatie slachtoffer dodelijk fietsongeval door naasten in mortuarium; voldaan aan confrontatievereiste
 31. ECHR 230519 Mirzoyan v. Armenia; the possibility of obtaining compensation for moral damage suffered as a result of the authorities’ failure to protect the right to life of one’s child is an essential element of an effective remedy under Article 13
 32. RBOVE 190419 22 jaar celstraf voor doden 14 maanden oude Xaja; moeder vrijgesproken; € 84.000 schadevergoedingen aan vader en oma
 33. GHDHA 220119 shockschade € 20.000 voor getuige van doodslag door haar ex op haar huidige vriend
 34. GHSHE 150119 smartengeld wegens seksueel misbruik, zwangerschap en abortus 11 jarig meisje € 50.000,00; shockschade voor moeder € 15.000,00
 35. RBAMS 100119 broer van kroongetuige doodgeschoten; immateriële shockschade familieleden 1 x 5.000, 8 x 10.000 en 1 x 12.500 toegewezen
 36. Piv Bulletin december 2018 special affectieschade
 37. RBDHA 271118 vraagstelling voor psychiatrisch onderzoek tzv onderscheid tussen shockschade en affectieschade
 38. GHARL 180918 shockschade 7 jarige jongen die zijn moeder om het leven gebracht aantrof, vraagstelling deskundigenonderzoek
 39. RBDHA 190918 shockschade ouders en broer na moord op 15-jarige; directe confrontatie; toelichting achtergronden psychiatrisch onderzoek, vraagstelling
 40. GHDHA 070818 doodslag op vader: tzv materiele en immateriele gevolgen voor dochter volgt nader psychiatrisch deskundigenbericht
 41. RBNNE 080518 levensdelict; vordering ex art 6:108 lid 1 BW toegewezen in een voeging; € 15.000,- ter vergoeding van immateriële schade in de vorm van shockschade
 42. RBOVE 160518 geen o.d. jegens zussen Marianne Vaatstra door 13,5 jaar te zwijgen over moord en verkrachting; affectieschade afgewezen
 43. RBOVE 160518 geen o.d. jegens zussen Marianne Vaatstra door 13,5 jaar te zwijgen over moord en verkrachting; affectieschade afgewezen
 44. RBMNE 280318 afwijzing shockschade ten gevolge van onverwachte confrontatie met het ongeprepareerde lichaam van partner
 45. Hof Arnhem-Leeuwarden 060218 vergoeding immateriële schade na overlijden kind; grieven falen bij gebrek aan belang
 46. Rb Rotterdam 041017 dodelijk fietsongeval dochter/zus; niet voldaan aan confrontatievereiste; geen affectieschade
 47. Rb Rotterdam 211216 Directe confrontatie van vader met vermoorde lichaam dochter onvoldoende concreet gesteld en onderbouwd.
 48. Rb Den Haag 071216 dochter van doodgestoken vader vordert levensonderhoud en shockschade; vordering toegewezen
 49. Rb Gelderland 121016 shockschade; € 40.000 immateriële schadevergoeding voor destijds 7-jarige zoon die overleden moeder vond; verhuiskosten, meubels, reiskosten e.d. geen schade minderjarige
 50. Hof 's-Hertogenbosch 230216 shockschade na doodslag; vader ziet ontbindend lichaam zoon in mortuarium; geen geestelijk letsel in de vorm van een psychiatrisch ziektebeeld
 51. Rb Rotterdam 161215 WAM-ass. aansprakelijk voor shockschade van vader van door passerende vrachtauto verongelukt kind; ook aansprakelijk t.o.v. UWV
 52. Rb Midden-NL 241115 strafzaak tzv medeplegen moorden; vordering nabestaande ogv 6:108 BW toegewezen; affectieschade afgewezen
 53. Rb Den Haag 070415 shockschade vader en kinderen ivm gevolgen ongeval zoon/broer, invulling confrontatievereiste, onderscheid tzv ongeval- en niet ongevallocatie
 54. Rb Noord-NL 110215 € 40.000 toegewezen ivm shockschade vader Marianne Vaatstra na confrontatie met lichaam in 1999; vergoeding kosten deskundigenbericht
 55. Rb Midden-NL 241214 doodslag zoon door toenmalige echtgenoot; bewijslevering mbt oogmerk; niet voldaan directe confrontatie-eis
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 161214 directe confrontatie met verkoolde kleding, sieraden en onmogelijkheid tot identificatie dochter; vergoeding shockschade ouders
 57. EHvJ 241013 WAM dient affectieschade voor nabestaanden te vergoeden, voor zover het toepasselijke nationale recht in een dergelijke vergoeding voorziet
 58. Rb Midden-NL 131014 schockschade vader die zijn door de moeder vermoorde zoon aantreft; in strafzaak € 5.000,00 toegewezen, meerdere niet-ontvankelijk
 59. Rb Rotterdam 130814 vergoeding shockschade na confrontatie met opzettelijke aanrijding goede kennis; geen nauwe affectieve relatie; ongeval onvoldoende schokkend
 60. Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving - Rijksoverheid.nl op 28-05-2014
 61. Hof Arnhem-Leeuwarden 010414 voor de rechter bestaat geen ruimte voor toewijzing vordering wegens het om het leven brengen van partner
 62. Rb Gelderland 290114 facebookmoord; € 50.000 shockschade moeder toegewezen
 63. Affectieschade door mr. P. van Huizen op 15/01/2014
 64. Rb Rotterdam 181213 moord; depressieklachten en ernstige PTSS; grote invloed op het dagelijks leven; smartengeld € 25.000,-
 65. Rb Rotterdam 181213 moord; ziektebeeld vastgesteld door HA en psycholoog; relatie tussen ernst normschending en rechtstreeksheid confrontatie
 66. Rb Rotterdam 181213 ptss bij moeder en één kind doch ook andere kind is door gemis vader en letsel moeder aangetast in persoon; smartengeld € 30000,- pp
 67. De vergoeding van affectieschade; Recht.nl magazine van 01-10-2012
 68. Hof 's-Hertogenbosch 190612 PTSS moeder overlijden kind bij bevalling; schade veroorzaakt door verdriet om verlies van kind komt niet voor vergoeding in aanmerking
 69. Rb Rotterdam 080212 shockschade partner na doodslag; confrontatie ontzielde lichaam voldoende, mits hechte affectieve relatie; 15.000,00
 70. Rb 's-Hertogenbosch 030811 opzettelijke brandstichting met ernstig letsel voor ouders en dood 2 kinderen, € 120.000 & 100.000
 71. Piv bulletin 2011/5 De zaak Maja Bradaric – Rb. Arnhem 13 april 2011, LJN BQ1757 – Shockschade,
 72. Rb Arnhem 130411 shockschade ouders na moord op dochter
 73. Rb R.dam 011210 moord op, al dan niet van tafel en bed gescheiden, echtgenoot
 74. Rb Arnhem 090610 voor directe confrontatie is niet vereist dat eiser cs bij de moord op hun dochter aanwezig zijn geweest
 75. Uitspraak 42: smartengeld alleen bij ‘directe confrontatie’ met het drama; annotatie bij HR 091009
 76. Affectie- en shockschade; strikte hantering confrontatie-eis – HR 9 oktober 2009, LJN BI8583
 77. De schrik van het burgerlijk recht; Mr. Ton Hartlief op NJBlog.nl
 78. HR 091009 Vereiste van waarneming of directe confrontatie van het ongeval niet terzijde te stellen of af te zwakken vanwege aard of ernst van de normschending, zoals opzettelijk begaan daarvan.
 79. Hof Arnhem 260509 vader vordert shockschade van echtgenoot dochter na moord op dochter
 80. Rb. Utrecht, 300108 Uiteenlopende schadeposten na doodslag op dochtertje.
 81. Slachtoffers en aansprakelijkheid Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slac
 82. Hof Den Bosch 260408 onrechtmatig handelen provincie niet voldoende voor aantasting in de persoon
 83. Mr. D.J. van der Kolk en Mr. C.W.M. Brons; Vergoeding van shockschade en de directe confrontatie-eis
 84. Hof Den Bosch 200207 overlijden kind; rechtsbijstandkosten tuchtprocedure, affectieschade,
 85. Rb Arnhem 210508 minder strenge eisen aan rechtstreeksheid confrontatie bij ernstiger normschending
 86. Rb Arnhem 160408 minder strenge eisen aan rechtstreeksheid confrontatie bij ernstiger normschending
 87. Hof Den Bosch 050208 doodslag; overlijdensschade en immateriële schade, systeem van de wet
 88. Ruim vijf jaar na het Taxibus arrest; recente jurisprudentie op het gebied van shockschade
 89. Rb Arnhem 160507 PTSS agv moord op dochter en confrontatie met haar lichaam
 90. Rb Den Bosch 060306 diverse schadeposten overlijdensschade, shockschade
 91. Rechtbank Rotterdam, 080206 (Smartengeld na overlijden kind)
 92. Rb Maastricht 030506 shockschade als gevolg van doodslag in het verkeer, afgewezen
 93. Rb Arnhem 290306 Vordering van vader, i.v.m. moord op dochter, door haar echtgenoot

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies