Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 060306 diverse schadeposten overlijdensschade, shockschade

Rb Den Bosch 06-03-06 diverse schadeposten overlijdensschade, shockschade
2.1.  [gedaagde] heeft op de tweede comparitiezitting afgezien van het leveren van tegenbewijs tegen het strafvonnis, waarbij hij is veroordeeld wegens zware mishandeling, de dood van [D] tot gevolg hebbend. Daarmee staat vast dat [gedaagde] aansprakelijk is voor de schade van [eiseres], de weduwe van [D], als bedoeld in art. 6:108 BW. [gedaagde] heeft ook afgezien van het leveren van bewijs van zijn stellingen waarop hij zijn beroep op art. 6:101 BW baseert. Daarmee staat vast dat [gedaagde] de overlijdensschade van [eiseres] volledig moet vergoeden (tenzij zijn beroep op matiging slaagt). In het incidenteel vonnis van 10 augustus 2005 is [gedaagde] veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een voorschot op de schadevergoeding van EUR 60.000. Nu is de definitieve schadebegroting aan de orde.

2.2.  [eiseres] heeft de volgende schadeposten opgevoerd:
1)  Kosten lijkbezorging    EUR   4.711,79
2)  Immateriële shockschade       20.000,--
3)  Gederfde bijdrage levensonderhoud     236.120,--
4)  Huishouden en onderhoud tuin en woning     416.022,--
5)  Waardeverlies levensverzekeringen     p.m.
6)  Vroegtijdig vrijgevallen pensioenen     p.m.
7)  Fiscale schade over de schadevergoeding     p.m.
  ---------------------------
Subtotaal        EUR  807.773,83 + p.m.
(in de database zullen de afzonderlijke posten tzt worden opgenomen EJD) LJN AX9125

Deze website maakt gebruik van cookies