Overslaan en naar de inhoud gaan

De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015

De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2015 de onderstaande richtlijnen gewijzigd:
Met uitzondering van de Definitie Economische Kwetsbaarheid zijn de richtlijnen op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de tekstuele wijzigingen niet inhoudelijk van aard.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging

Per 1 januari 2015 zijn de normbedragen gewijzigd. De normbedragen zijn aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen over 2014 en vervolgens afgerond op een veelvoud van € 25,00. Het normbedrag voor de basisschool blijft in 2015 ongewijzigd. Dit heeft te maken met een gecorrigeerde berekenmethodiek.

Categorie Normbedrag in 2015

basisschool € 5.750,00
vmbo en lbo € 13.225,00
havo, mbo en vwo € 16.100,00
hbo en wo € 19.575,00