Zoeken

Inloggen

Studievertraging na Letselschade

Studievertraging na Letselschade

Meer artikelen...

 1. RBGEL 180919 whiplash; stelling dat de studievertraging pas kan worden gerekend vanaf moment dat studie zou zijn afgerond gaat niet op
 2. RBGEL 271119 studievertraging agv tekort stageplekken; aansluiting bij letselschaderichtlijn; schadebeperkingsplicht
 3. RBAMS 190719 jaar studie vertraging na onrechtmatig studieadvies; 1/2 jaar schade begroot adhv richtlijn DLR met aftrek deel verdiensten
 4. GHAMS 160419 meer dan 1 jaar studievertraging orthopedagoog onvoldoende aangetoond
 5. GHDHA 070818 doodslag op vader: studievertraging vanwege shockschade begroot adhv richtlijn, met aftrek inkomsten bijbaan
 6. RBNHO 200618 Nyenrode voor 90% aansprakelijk voor schade agv accreditatiegebrek opleiding
 7. RBNNE 260618 studievertraging na zedendelict; toegewezen conform richtlijn DLR € 2500,00
 8. RBAMS 010618 studievertraging (onbestreden, 8000 cf richtlijn DLR) na mishandeling
 9. Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2018 - Studievertraging
 10. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 11. Rb Den Haag 071216 dochter van doodgestoken vader vordert levensonderhoud en shockschade; vordering studievertraging obv richtlijn toegewezen
 12. De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2016 – indexering Richtlijn Studievertraging
 13. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; causaal verband met psychische klachten aangenomen, 1 jaar studievertraging cf richtlijn
 14. Rb Overijssel 080415 seksueel misbruik; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 15. Rb Amsterdam 080515 geen letsel: universiteit moet student half jaar studievertraging vergoeden; schade begroot obv richtlijn Letselschaderaad; € 9.437,50
 16. Rb Noord-Holland 270814 schade studievertraging voor 1 jaar toegewezen; normbedrag Letselschaderaad + extra jaar collegegeld
 17. Rb Overijssel 241214 seksueel misbruik; rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 18. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015
 19. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; opgebouwde studieschuld gedurende vertragingsjaar vastgesteld op de helft van twee jaar zonder studiefinanciering; € 4.400,-
 20. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; onzekerheid oorzaken studievertraging; 1 jaar toegerekend aan depressie agv mishandeling; toewijzing conform Richtlijn Letselschaderaad
 21. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 01/01/2014
 22. Rb Amsterdam 181013 KG; studievertraging pilotenopleiding afgewezen vanwege moeilijke arbeidsmarkt voor piloten; geen toepassing richtlijn letselschaderaad
 23. Rb 's-Hertogenbosch 270612; geen letsel; hogeschool aansprakelijk voor 12 mnd studievertraging; EUR 1.700,- schoolgeld en EUR 500,- per maand extra studiekosten
 24. Rb Rotterdam 200411 studievertraging begroot conform richtlijn Letselschaderaad,
 25. Rb Arnhem 030908 whiplash; studievertraging niet aangetoond
 26. Conceptaanbeveling studievertraging van het NPP

Deze website maakt gebruik van cookies