Zoeken

Inloggen

Studievertraging na Letselschade

Studievertraging na Letselschade

Meer artikelen...

 1. GHAMS 160419 meer dan 1 jaar studievertraging orthopedagoog onvoldoende aangetoond
 2. GHDHA 070818 doodslag op vader: studievertraging vanwege shockschade begroot adhv richtlijn, met aftrek inkomsten bijbaan
 3. RBNHO 200618 Nyenrode voor 90% aansprakelijk voor schade agv accreditatiegebrek opleiding
 4. RBNNE 260618 studievertraging na zedendelict; toegewezen conform richtlijn DLR € 2500,00
 5. RBAMS 010618 studievertraging (onbestreden, 8000 cf richtlijn DLR) na mishandeling
 6. Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2018 - Studievertraging
 7. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 8. Rb Den Haag 071216 dochter van doodgestoken vader vordert levensonderhoud en shockschade; vordering studievertraging obv richtlijn toegewezen
 9. De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2016 – indexering Richtlijn Studievertraging
 10. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; causaal verband met psychische klachten aangenomen, 1 jaar studievertraging cf richtlijn
 11. Rb Overijssel 080415 seksueel misbruik; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 12. Rb Amsterdam 080515 geen letsel: universiteit moet student half jaar studievertraging vergoeden; schade begroot obv richtlijn Letselschaderaad; € 9.437,50
 13. Rb Noord-Holland 270814 schade studievertraging voor 1 jaar toegewezen; normbedrag Letselschaderaad + extra jaar collegegeld
 14. Rb Overijssel 241214 seksueel misbruik; rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 15. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015
 16. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; opgebouwde studieschuld gedurende vertragingsjaar vastgesteld op de helft van twee jaar zonder studiefinanciering; € 4.400,-
 17. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; onzekerheid oorzaken studievertraging; 1 jaar toegerekend aan depressie agv mishandeling; toewijzing conform Richtlijn Letselschaderaad
 18. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 01/01/2014
 19. Rb Amsterdam 181013 KG; studievertraging pilotenopleiding afgewezen vanwege moeilijke arbeidsmarkt voor piloten; geen toepassing richtlijn letselschaderaad
 20. Rb 's-Hertogenbosch 270612; geen letsel; hogeschool aansprakelijk voor 12 mnd studievertraging; EUR 1.700,- schoolgeld en EUR 500,- per maand extra studiekosten
 21. Rb Rotterdam 200411 studievertraging begroot conform richtlijn Letselschaderaad,
 22. Rb Arnhem 030908 whiplash; studievertraging niet aangetoond
 23. Conceptaanbeveling studievertraging van het NPP

Deze website maakt gebruik van cookies