Zoeken

Inloggen

Studievertraging na Letselschade

Studievertraging na Letselschade

Meer artikelen...

 1. GHARL 100522 misbruik door buurman/huisvriend/docent; autismespectrumstoornis; schade deels toegerekend tzv VAV, studievertraging, reis- en medische kosten (2)
 2. GHARL 070622 geen letsel; Aansprakelijkheid hogeschool voor 1 1/2 jr studievertraging begroot obv richtlijn DLR + collegegeld
 3. RBGEL 080622 onterecht negatief bindend studieadvies; schade vanwege studieschuld; studievertraging 2 jr cf richtlijn DLR
 4. RBGEL 300322 toewijzing studievertraging cf richtlijn DLR; normschadebedrag Mbo-opleiding € 16.850,00 (vordering beperkt tot 1 jaar)
 5. RBNNE 160222 bierglas in gezicht. Zelfwzh, huishoudelijke hulp, studievertraging en VAV afgewezen; € 2.000,00 smartengeld; (2)
 6. GHARL 121021 geen letsel; aansprakelijkheid hogeschool voor studievertraging; toepassing richtlijn DLR
 7. RBMNE 020421 poging zware mishandeling door minderjarige klasgenoten; studievertraging cf richtlijn DLR
 8. RBNNE 200421 geen letsel; studievertraging; 50% kansverlies begroot adh v Richtlijn Studievertraging; schade gecompenseerd door verdiensten
 9. GHAMS 160321 geen letsel; Vergoeding studievertraging volgens normbedrag DLR, min € 3.000 inkomsten
 10. RBAMS 021220 1 1/2 jaar studievertraging afgewezen
 11. RBMNE 220120 PTSS en spoedoperatie door mishandeling; 1 jaar studievertraging HBO obv Richtlijn Letselschaderaad toegewezen
 12. RBGEL 180919 whiplash; stelling dat de studievertraging pas kan worden gerekend vanaf moment dat studie zou zijn afgerond gaat niet op
 13. RBGEL 271119 studievertraging agv tekort stageplekken; aansluiting bij letselschaderichtlijn; schadebeperkingsplicht
 14. RBAMS 190719 jaar studie vertraging na onrechtmatig studieadvies; 1/2 jaar schade begroot adhv richtlijn DLR met aftrek deel verdiensten
 15. GHAMS 160419 meer dan 1 jaar studievertraging orthopedagoog onvoldoende aangetoond
 16. GHDHA 070818 doodslag op vader: studievertraging vanwege shockschade begroot adhv richtlijn, met aftrek inkomsten bijbaan
 17. RBNHO 200618 Nyenrode voor 90% aansprakelijk voor schade agv accreditatiegebrek opleiding
 18. RBNNE 260618 studievertraging na zedendelict; toegewezen conform richtlijn DLR € 2500,00
 19. RBAMS 010618 studievertraging (onbestreden, 8000 cf richtlijn DLR) na mishandeling
 20. Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2018 - Studievertraging
 21. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 22. Rb Den Haag 071216 dochter van doodgestoken vader vordert levensonderhoud en shockschade; vordering studievertraging obv richtlijn toegewezen
 23. De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2016 – indexering Richtlijn Studievertraging
 24. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; causaal verband met psychische klachten aangenomen, 1 jaar studievertraging cf richtlijn
 25. Rb Overijssel 080415 seksueel misbruik; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 26. Rb Amsterdam 080515 geen letsel: universiteit moet student half jaar studievertraging vergoeden; schade begroot obv richtlijn Letselschaderaad; € 9.437,50
 27. Rb Noord-Holland 270814 schade studievertraging voor 1 jaar toegewezen; normbedrag Letselschaderaad + extra jaar collegegeld
 28. Rb Overijssel 241214 seksueel misbruik; rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen; verrekening inkomsten tijdens studievertraging
 29. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015
 30. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; opgebouwde studieschuld gedurende vertragingsjaar vastgesteld op de helft van twee jaar zonder studiefinanciering; € 4.400,-
 31. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; onzekerheid oorzaken studievertraging; 1 jaar toegerekend aan depressie agv mishandeling; toewijzing conform Richtlijn Letselschaderaad
 32. De Letselschade Richtlijn Studievertraging per 01/01/2014
 33. Rb Amsterdam 181013 KG; studievertraging pilotenopleiding afgewezen vanwege moeilijke arbeidsmarkt voor piloten; geen toepassing richtlijn letselschaderaad
 34. Rb 's-Hertogenbosch 270612; geen letsel; hogeschool aansprakelijk voor 12 mnd studievertraging; EUR 1.700,- schoolgeld en EUR 500,- per maand extra studiekosten
 35. Rb Rotterdam 200411 studievertraging begroot conform richtlijn Letselschaderaad,
 36. Rb Arnhem 030908 whiplash; studievertraging niet aangetoond
 37. Conceptaanbeveling studievertraging van het NPP

Deze website maakt gebruik van cookies