Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Amsterdam 181013 KG; studievertraging pilotenopleiding afgewezen vanwege moeilijke arbeidsmarkt voor piloten; geen toepassing richtlijn letselschaderaad

Rb Amsterdam 181013 KG; whiplash; voorshands niet aannemelijk dat eiser als gevolg van ongeval (voortdurende) klachten en beperkingen heeft;
- schadebeperkingsplicht; slachtoffer dient zich weer in NL te vestigen en een bijstandsuitkering aan te vragen;
- studievertraging pilotenopleiding afgewezen vanwege moeilijke arbeidsmarkt voor piloten; geen toepassing richtlijn letselschaderaad;

Nu, zoals hiervoor reeds is overwogen, nog niet aannemelijk is geworden dat [Eiser] letsel heeft opgelopen ten gevolge van het ongeval op 8 juni 2012, kan ook geen sprake zijn van toekenning van een immateriële schadevergoeding zoals [Eiser] in zijn schadeoverzicht heeft opgenomen.

Ten slotte heeft [Eiser] als schade opgevoerd een studievertraging ad € 19.177.23, waarbij hij voor de begroting van deze schade aansluiting heeft gezocht bij de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad. ABN AMRO heeft niet betwist dat [Eiser] reeds voor het ongeval stond ingeschreven voor het volgen van een opleiding tot piloot, maar betwist wel dat, zoals [Eiser] heeft verklaard, hij van het betreffende opleidingsinstituut, Jet Air, een baangarantie heeft gekregen.
Vooropgesteld wordt dat schade als gevolg van studievertraging uitsluitend voor vergoeding in aanmerking komt indien aannemelijk is dat [Eiser] na zijn studie ook daadwerkelijk met zijn studie inkomen kan gaan genereren. Dat is naar het oordeel van de voorzieningenrechter hier niet het geval. [Eiser] heeft weliswaar gesteld dat hij bij Jet Air de garantie heeft gekregen dat hij na zijn opleiding aldaar als piloot aan het werk kan, maar daarvan heeft hij geen bewijs overgelegd. Dit komt de voorzieningenrechter, waar algemeen bekend is dat het voor piloten op dit moment moeilijk is om een baan te vinden, ook niet aannemelijk voor. Daarnaast kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat, als [Eiser] al studievertraging heeft opgelopen, hetgeen door ABN AMRO wordt betwist, dit het gevolg is van medische klachten. In dit verband is van belang dat [Eiser] er naar eigen zeggen zelf voor gekozen heeft om de opleiding tijdelijk stop te zetten en zich niet opnieuw voor de opleiding te laten keuren omdat hij bang is dat hij wordt afgekeurd.

4.6. Nu voorshands niet aannemelijk is geworden dat [Eiser] als gevolg van het ongeval op 8 juni 2012 (voortdurende) klachten en beperkingen heeft die voor vergoeding in aanmerking komen en ook de door [Eiser] gestelde schade als gevolg van dat ongeval onvoldoende aannemelijk is geworden, zijn de vorderingen niet toewijsbaar. www.stichtingpiv.nl