Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 030908 whiplash; studievertraging niet aangetoond

Rb Arnhem 030908 whiplash; s tudievertraging niet aangetoond
2.16.  Wat betreft de gevorderde kosten in verband met de posten d (collegegeld) en e (1 jaar studiefinanciering) heeft [eiseres] aangevoerd dat zij als gevolg van het ongeval vertraging heeft opgelopen tijdens haar studie waardoor zij één jaar langer heeft gestudeerd. In de dagvaarding heeft zij die stelling aldus onderbouwd dat de door haar gevolgde opleiding HBO-AMA voor Personeel en Organisatie vier jaar duurt maar dat vanwege haar vooropleiding MBO-SJD deze opleiding binnen drie jaar afgerond zou moeten worden. Vanwege haar beperkingen heeft zij echter gekozen voor een vierjarige route. Bovemij heeft hiertegen in haar conclusie van antwoord aangevoerd dat er geen medische noodzaak bestond om deze opleiding in vier in plaats van in drie jaar te doen. Bovemij wijst er op dat [eiseres] naast haar studie nog zo’n 18 uur per week werkte.

2.17.  In haar akte na deskundigenbericht herhaalt [eiseres] dat zij als gevolg van het ongeval vertraging heeft opgelopen in haar studie. Met die enkele stelling kon zij echter, mede gelet op de gemotiveerde betwisting door Bovemij van het causaal verband tussen het ongeval en de vertraging, niet volstaan. Daarbij komt dat uit het rapport van Verdonck volgt dat er geen sprake is van cognitieve beperkingen die haar in haar studie parten zouden hebben gespeeld. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan ook niet in te zien dat [eiseres] door de beperkingen die zij als gevolg van het ongeval ondervindt en ondervond, een jaar langer over haar studie heeft moeten doen. De in dit verband gevorderde kosten worden afgewezen.LJN BG1579