Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Amsterdam 100209 Subrogatie verzuimverzekeraar in regresrecht werkgever –Mevrouw mr. M. Snel-de Kroon – JPR Advocaten

Hof Amsterdam 100209 Subrogatie verzuimverzekeraar in regresrecht werkgever –Mevrouw mr. M. Snel-de Kroon – JPR Advocaten
Ook de verzuimverzekeraar kan doorbetaald loon terugvorderen van de schadeveroorzaker. Analoge toepassing van art. 7:962 BW (subrogatie verzekeraar) voorkomt dat de aansprakelijke partij ervan profiteert dat de schade door de verzuimverzekeraar wordt vergoed. Dit volgt uit het door het Hof Amsterdam op 10 februari 2009 gewezen arrest tussen de verzuimverzekeraar en de WAM-verzekeraar.

Hiermee wordt afgeweken van het in de literatuur verdedigde standpunt dat subrogatie in dit geval niet mogelijk is, omdat de vordering van de werkgever ex art. 6:107a lid 2 BW geen schadevergoedingsvordering is. Piv-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies