Zoeken

Inloggen

Subrogatie

Subrogatie

Meer artikelen...

 1. Hof Arnhem-Leeuwarden 141117 arbeidsongeval; inlener aansprakelijk voor schending zorgplicht; vrijwaring uitzendbureau ogv NBBU-voorwaarden
 2. PIV-Bulletin 2015-5 Hoge Raad schept duidelijkheid over ‘subrogatie in zieligheid’ – Gregoor & de Hoogh
 3. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 260815 schade boven verzekerde som; geen achterstelling regresvordering zorgverzekeraar; vordering onvoldoende onderbouwd
 4. HR 100715 subrogatie zorgverzekeraar; de billijkheidscorrectie werkt door in de regresverhouding tussen verzekeraars
 5. PIV-Bulletin 2015-1 Subrogatieverbod art. 7:962 lid 3 BW ziet alleen op formele arbeidsrelaties door mr. J. Kruijswijk Jansen en mr. J.S. Overes
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 200115 regres verzekeraar wg-er op steigerbouwer na val wn-er van steiger; steigerbouwer aansprakelijk; in vrijwaring opgeroepen aannemer niet aansprakelijk
 7. Rb Noord-NL 171214 subrogatie verzekeraar uitzendbureau ogv NBBU-voorwaarden; uitzendbureau achtte zich niet aansprakelijk voor arbeidsongeval, dan geen vrijwaring
 8. Uitsluiting subrogatie verzekeraar jegens collega’s (art. 7:962 lid 3 BW) geldt niet voor ingeleend personeel door Femke Ruitenbeek-Bart op 03-12-2014
 9. HR 281114 regres op materiele wg-er wordt niet beperkt door 7:962 lid 3 BW; wetgever heeft in 7:962 het oog gehad op de formeel-juridisch 'werkgever'
 10. Rb Gelderland 030914 onderarm schoonmaker in onthuidmachine; regres aansprakelijkheidsverzekeraar schoonmaakbedrijf op slachterij
 11. Rb Overijssel 170413 motorrijder geslipt op weggedeelte met nieuwe slijtlaag split; regresvordering zorgverzekeraar op aannemer
 12. Rb Amsterdam 060514 regres zorgverzekeraar na woningoverval met geweld; feiten waartegen veroordeelde tegenbewijs moet leveren zijn onvoldoende gemotiveerd betwist
 13. Rb Midden-NL 140514 botsing goederentrein met reizigerstrein; regres verzekeraar op Prorail tav schade derden faalt
 14. Rb Amsterdam 070514 whiplash; regres SVI-verzekeraar op WAM-verzekeraar; WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden
 15. Rb Den Haag 260214 val na schoonmaakwerk; vordering verzekeraar wg-er op verzekeraar schoonmaakbedrijf; directe actie komt niet toe aan regresnemer
 16. Hof Amsterdam 291013 regresbeperking van art. 7:962 lid 3 is niet beperkt tot formeel werknemerschap
 17. Hof 's-Hertogenbosch 040214 eigen schuld bromfietser obv verkeersgedrag 60%; ook aan regresnemend ass. komt beroep op billijkheidcorrectie toe
 18. Hof Amsterdam 090713 val fietser bij werkzaamheden; gesubrogeerde ass van aannemer vordert vrijwaring gemeente; uitleg vrijwaringsbeding
 19. Hof 's-Gravenhage 190213 val in kuil bij B&B te Zuid-Afrika; beperking aansprakelijkheid in AV kan niet aan zorgverz. worden tegengeworpen
 20. Rb Groningen 260912 regres zorgverzekeraar; beperkte uitleg art. 7:962 lid 3 BW; stagebedrijf valt hier niet onder
 21. Rb Amsterdam 281112 WAM-zaak; regresbeperking van artikel 7:962 lid 3 geldt ook ten opzichte van t.z.v. verkeersongeval aansprakelijke uitzendkracht
 22. Rb Amsterdam 281112 uitsluiting subrogatie op collega's ex 7:962 lid 3 BW geldt ook mbt ingeleend personeel
 23. Rb Roermond 051011 Ongeval met brandgel; verzekeraar start procedure tegen uitlener jerrycan met brandgel; beroep TRV
 24. Hof Amsterdam 100209 Subrogatie verzuimverzekeraar in regresrecht werkgever –Mevrouw mr. M. Snel-de Kroon – JPR Advocaten
 25. Rb Maastricht 130808 subrogatie in vordering van benadeelde partij na afwijzing door strafrechter
 26. HR 310306 Ongeval: feitelijk bestuurder onder invloed, subrogatie van uitkerend verzekeraar

Deze website maakt gebruik van cookies