Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 310306 Ongeval: feitelijk bestuurder onder invloed, subrogatie van uitkerend verzekeraar

Hoge Raad 31-03-2006:
Geschil tussen de wagenparkverzekeraar van een autoleasemaatschappij en de bestuurder van een geleasde personenauto die onder invloed van alcohol bij een eenzijdig ongeval was betrokken, over het recht van de verzekeraar tot verhaal van het ter zake van cascoschade uitgekeerd bedrag; subrogatieverbod van art. 284 (oud) K. jegens medeverzekerden; kan de (feitelijke) bestuurder in zijn hoedanigheid van medeverzekerde onder dezelfde polis worden aangemerkt als derde in de zin art. 284?, geen anticipatie op de nieuwe rechtsregel in art. 7:962 lid 3, tweede zin, BW; verhaalsrecht verzekeraar op grond van in cascovoorwaarden opgenomen verhaalsvoorbehoud, vereist dat de bestuurder met dat beding vóór het ongeval bekend was?, maatstaf art. 6:232 BW. (samenvatting Rechtspraak.nl)
LJNAU8319

Deze website maakt gebruik van cookies