Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Den Bosch 260607 uitleg overeenkomst; Haviltex-criterium

Hof Den Bosch 260607 uitleg overeenkomst; Haviltex-criterium
Het geschil tussen partijen betreft in de kern de uitleg van de tussen hen gesloten overeenkomst van [datum 1]. Die overeenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-maatstaf (recentelijk HR 19 januari 2007, LJNnr AZ3178). [geïntimeerde] beroept zich voor haar vordering op een uitleg van de overeenkomst die door [appellanten] gemotiveerd wordt bestreden. In beginsel dient [geïntimeerde] dan de door haar verdedigde interpretatie van de overeenkomst te bewijzen, tenzij de door haar verdedigde uitleg op grond van de bewoordingen van de overeenkomst zodanig aannemelijk is, dat het op de weg van [appellanten] zou liggen daartegen tegenbewijs te leveren (HR 9 december 1994, NJ 1995, 197).
LJN BA8342

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies