Zoeken

Inloggen

Uitleg polisvoorwaarden

Uitleg polisvoorwaarden

Meer artikelen...

 1. PHR 080422 AG Lindenbergh; geen letsel; uitleg “gebeurtenis” in polisvoorwaarden rbv; reeks met elkaar verband houdende voorvallen
 2. RBROT 300322 Inloopdekking medische aansprakelijkheidsverzekering; de door Erasmus MC gehonoreerde schadeclaims van vier patiënten zijn niet gedekt
 3. GHARL 080322 geen merkelijke schuld bij gronding pleziervaartuig; schadevaststellingsbeding niet onredelijk bezwarend of oneerlijk
 4. PHR 210122 AG Lindenbergh; 7:959 lid 1, conclusie tot gedeeltelijk gegrond principaal en incidenteel cassatieberoep tzv BGK onder SVI
 5. GHAMS 010222 alcoholclausule; niet kan worden aangenomen dat verzekerde niet te goeder trouw mocht aannemen dat aansprakelijkheid door WAM verzekering was gedekt (2)
 6. GHSHE 010222 preventieve garantievoorwaarde in polis tzv verhuur paarden onaanvaardbaar; geen verband tussen diploma-eis en ongeval (2)
 7. HR 280122 beperking mogelijkheid verzekerde om voor rekening verzekeraar eigen expert in te schakelen ism 7:959 als beperking verder gaat dan dubbele redelijkheidstoets (2)
 8. RBGEL 040821 SVI; Uitsluitingsclausule alcoholgebruik; bevrijdend verweer dat alcohol is genuttigd na ongeval verworpen; terugbetaling voorschotten
 9. PHR 250621 AG Hartlief: polisvoorwaarde waarin verzekeraar kwaliteitseisen stelt aan door consument-verzekerde in te schakelen contra-expert; is beding onredelijk bezwarend?
 10. RBROT 230621 voet- en psychische klachten obv SVI-verzekering; 6:98 BW maar geen ruime toerekening vanwege aard vd aansprakelijkheid
 11. GHAMS 190121 geen aanspraak op BGK onder SVI vanwege na-u clausule, ook als betrokkene geen beroep doet op rbv (2)
 12. GHARL 300321 WAM-ass. kan schade niet op verzekerde verhalen nadat partner onder invloed gaat joy-rijden; polisvoorwaarde terzake onredelijk bezwarend. (2)
 13. RBAMS 291220 Aanrijdingsschade bestelbus. Manier waarop omvang schade ogv polisvoorwaarden moet worden vastgesteld
 14. GHARL 260121 obv red. & bil. onaanvaardbaar dat ass. zich beroept op eigen behoud (SIR limiet) failliete werkgever
 15. HR 061120 AOV; beperking dekking tot klachten die zijn te herleiden tot een (herkenbaar en benoembaar) ziektebeeld niet onaanvaardbaar
 16. RBMNE 110920 en-bloc clausule in verzekeringspolis Yarden Uitvaartverzekeringen in KG met ordemaatregel buiten toepassing gesteld
 17. RBAMS 010520 geen letsel, autodiefstal; voorwaarde omtrent aanwezigheid kentekenpapieren betreft garantieverplichting; beroep van vz op uitsluiting is niet ism red&bil.
 18. RBROT 100420 vordering terugbetaling schadevergoedingen nav opschorting WAM-polis; geldige opschorting
 19. RBAMS 060220 KG: oorsuizen na achteropaanrijding, B.I. coulancehalve 3% aangeboden; afwijzing verzoek nader onderzoek naar letsel
 20. GHDHA 040220 verzekeraar niet aan te spreken voor schade aan daken van bedrijfsgebouwen door 'supercell'; rechtens relevante schadeoorzaak
 21. RBGEL 021219 SV-Plus biedt geen dekking voor fietsongeval na uitwijkmanoeuvre voor auto; geen motorrijtuig betrokken in rechtens relevante zin
 22. GHARL 241219 ouders hebben dekking op avp na steekincident door 13-jarige zoon; gunstige uitleg wapenclausule; maatschappelijke betekenis avp
 23. GHDHA 101219 joyriding door 16 jarige zoon; verzekerde heeft sleutels onvoldoende opgeborgen, mede met het oog op eerdere joyriding
 24. GHAMS 191119 uitleg na-u bepaling in voorwaarden SVI; ARAG als voorliggende ass. tzv BGK; invloed 7:959 lid 1 in relatie tot 6:96 BW; oneerlijk beding idzv Richtlijn 93/13/EEG
 25. GHAMS 250918 overlijdensrisicoverzekering; suicide binnen twee jaar na ingang; ass. hoefde geen dekking te verlenen; geen vlaag van acute waanzin
 26. GHSHE 300419 beroep verzekeraar op uitsluiting dekking ongeval met heftruck afgewezen: ongeval is niet veroorzaakt door motorrijtuig
 27. GHSHE 090419 verzekeringsrecht, auto was na diefstal (waarbij sleutels in auto waren gelaten) nog verzekerd voor brand; geen reeks van voorvallen
 28. RBMNE 160119 Dekking na diefstal; uitsluitingsclausule; bus gestolen terwijl ernaast werkzaamheden werden verricht
 29. RBROT 190918 dekkingsgeschil nav joyriding door minderjarige zoon; geen gerechtvaardigd beroep op uitsluitingen;
 30. RBROT 140318 geen uitsluiting voor schade door hagel tijdens storm (supercell); dekking onder de verzekering
 31. Rb Midden-Nederland 310118 ongeval met palletheftruck; beroep ASR op motorrijtuigenuitsluiting in polisvoorwaarden AVB slaagt
 32. Rb Gelderland 291117 weigering uitkering bij woningbrand; onredelijk beding; gerechtvaardigd vertrouwen op bindende schadevaststelling
 33. Hof Amsterdam 311017 woonlastenverzekering; uitkering geweigerd omdat verzekerde niet werkzaam was in NL; polisvoorwaarden onredelijk bezwarend
 34. Hof Arnhem-Leeuwarden 241017 regres WAM-verzekeraar op verzekerde; uitsluiting dekking wegens ongeldig rijbewijs terecht; uitzondering niet aangetoond
 35. Rb Noord-Nederland 200917 steekincident dertienjarige; onduidelijkheid wapenclausule AVP ouders; gunstige uitleg prevaleert
 36. Rb Midden-Nederland 190417 Gestolen motor; art-4 slot? ass draagt bewijslast voor feiten die beroep op uitsluitingsclausule rechtvaardigen
 37. Rb Rotterdam 231116 AOV drukker; bepaling in algemene voorwaarden dat verzekeraar eenzijdig arbeidsongeschiktheid vaststelt is oneerlijk beding
 38. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 (geen letsel) onjuiste voorstelling van zaken mbt aanrijding? toepasselijkheid algemene voorwaarden onvoldoende onderbouwd
 39. Rb Rotterdam 051016 geen letsel; geen schending medewerkingsplicht idzv art 6 algemene voorwaarden; bewijsopdracht verzekeraar nav beroep op alcoholclausule
 40. Hof Den Haag 050716 ongeval op glijbaan; beroep op ontbreken van dekking tardief, geen schendiging van belangen door late melding
 41. Hof Arnhem Leeuwarden 300816 polisvoorwaarde aov inhoudende dat verzekeraar de deskundige aanwijst oneerlijk beding; wordt vervolgd: interim cassatie opengesteld
 42. Rb Oost-Brabant 100816 whiplash; verzekerde mocht polisvoorwaarden AOV zo begrijpen dat ook postwhiplashsyndroom gedekt is, want herkenbaar en benoembaar ziektebeeld
 43. Rb Midden-NL 130416 Onjuiste mededelingen over verblijf in gehuurde woning; afwijzing vordering verzekerden, maar niet van passagier
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 220316 AOV slijter; ambsthalve voorlopig oordeel tzv al dan niet oneerlijk beding waarin is bepaald dat arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld adhv door ass aan te wijzen deskundigen
 45. Hof Arnhem-Leeuwarden 171115 onverzekerde auto; onduidelijke uitsluiting motorrijtuigschade in AVP: voor consument meest gunstige uitleg prevaleert
 46. HR 021015 art. 81 lid 1 RO; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor aansprakelijkheidsverzekeraar
 47. Rb Amsterdam 290715 uitleg hoogte uitkering overlijdensrisicoverzekering; beroep op contra proferentem verworpen; tussenpersoon niet aansprakelijk
 48. Rb Amsterdam 010715 dekking ongevallenverzekering; geen verjaring; voor aanvang verjaring is moment van bekendwording met opeisbaarheid bepalend
 49. Hof Den Haag 150714 dekking aansprakelijkheidsverzekering; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor verzekeraar
 50. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV en fibromyalgie; beroep op polisvoorwaarden tzv wijziging verzekering vanwege verzwaring gezondheidsrisico strijdig met art. 7:940 lid 5 BW
 51. Rb Amsterdam 110315 neerstorten bij vliegcursus; dekking ongevallenverzekering is uitgesloten; slachtoffer was deel bemanning en verrichtte werkzaamheden
 52. Rb Gelderland 241214 verzuimverzekering; uitleg begrip werknemer
 53. En-bloc clausuale exit? door mr. T.J. Dorhout Mees op 19-02-2015 op nysingh.nl
 54. Rb Rotterdam 220814 vordering terugbetaling schadevergoedingen nav opschorting en royement polis; niet aangetoond dat aanmaning verzekerde heeft bereikt
 55. Rb Rotterdam 140115 schade pas na 15 maanden bij AVP-verzekeraar gemeld; verzekeraar in redelijk belang geschaad; recht op uitkering vervallen
 56. Rb Midden-NL 241214 AOV; terecht beroep verzekeraar op vervalbeding in polisvoorwaarden vanwege te late melding arbeidsongeschiktheid
 57. Hof Amsterdam 111114 schaderegelingsclausule; partijen hebben zich aan schadevaststelling door experts gebonden
 58. Rb Gelderland 030914 beëindiging van asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking dmv een 'en bloc'-wijziging houdt geen stand
 59. Hof Amsterdam 260814 ingangsdatum wettelijke rente in strijd met Richtlijn 93/13 EEG (oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten)
 60. Rb Amsterdam 230714 het recht om zonder ingebrekestelling de dekking te schorsen indien premie niet tijdig wordt betaald; oneerlijk beding (deel 2)
 61. Rb Amsterdam 181213 het recht om zonder ingebrekestelling de dekking te schorsen indien premie niet tijdig wordt betaald; oneerlijk beding (deel 1)
 62. Rb Amsterdam 260314 uitleg woord ziekte; bij definitie in de polis, mag verzekerde er in beginsel vanuit gaan dat die term ook in die betekenis wordt gebruikt
 63. Rb Rotterdam 290114 vordering op verzekeraar ihkv AVP afgewezen; geslaagd beroep op wapenclausule in polisvoorwaarden
 64. Gerecht Eerste Aanleg Aruba 110913 verval recht op uitkering wegens niet onmiddellijk melden ongeval
 65. Rb Den Haag 150513 val bij gebruik heftruck als steiger; schade niet veroorzaakt met of door motorrijtuig; dekking op AVB
 66. Hof Arnhem-Leeuwarden 070513 bij twijfel beding op voor verzekerde gunstigste wijze uitleggenvanwege aard en karakter verz en gering verzekerd risico
 67. Hof Arnhem-Leeuwarden 230413 ongevallenverzekering; uitleg Gliedertaxe bij functieverlies delen arm
 68. Hof Amsterdam 260313 verkeersongeval; AVB-polis biedt dekking bij aansprakelijkheid vanwege onvoldoende verzekering
 69. Rb 's-Gravenhage 051212 vrijwaring: verzekering voor geven paardrijlessen omvat ook schade toegebracht door paarden die tijdens lessen worden gebruikt
 70. Rb Arnhem 101012 onverzekerde auto; motorrijtuigrisico wordt niet onder AVP-polis gedekt
 71. Rb Almelo 260912 het adagium dat de dader het slachtoffer heeft te nemen zoals hij is, geldt bij SVI niet onverkort; rb volgt polisvoorwaarden
 72. Rb Amsterdam 270411 caféruzie; oogletsel na gooien bierglas door lastiggevallen meisje; beroep op te late melding faalt
 73. Rb Utrecht 110712 beenamputatie; geen dekking ogv AVB is voorshands aannemelijk in KG; reparaties vallen niet onder de verzekerde hoedanigheid
 74. Hof A.dam 230310 geen verzekeringsdekking voor werkgever die aansprakelijk is voor autoongeval werknemer, aan verzekeringnemer wordt kennis van assurantietussenpersoon toegerekend
 75. HR 230410 uitsluiting voor sexueel misbruik niet onaanvaardbaar, groepsvrijstelling voor kartelverbod verbond van verzekeraars
 76. Hof A'dam 201107 geen anticipatie op het per 01.01.2006 in werking getreden art. 7:930 BW
 77. HR 301107 bereddingskosten bij asbest verontreiniging verhuurde panden
 78. HR 051007 late melding RSI schade, beroep op vervalbeding, verzekeraar in redelijk belang geschaad?
 79. Hof Den Bosch 260607 uitleg overeenkomst; Haviltex-criterium
 80. Hof A'dam 140906 waterschade agv overgelopen douchebak; uitleg 'onvoorzien' ahv Haviltex-criterium
 81. Rb Rotterdam 251006 uitleg bepaling in polis brandverzekering
 82. Rb Zwolle (kanton) 130606: polisvoorwaarden en het nieuwe verzekeringsrecht; dekking voor expertis
 83. Hoge Raad 090606: vrijwaringszaak na ongeval met valschermzweeftoestel, omschrijving dekking

Deze website maakt gebruik van cookies