Zoeken

Inloggen

Uitleg polisvoorwaarden

Uitleg polisvoorwaarden

Meer artikelen...

 1. RBROT 190918 dekkingsgeschil nav joyriding door minderjarige zoon; geen gerechtvaardigd beroep op uitsluitingen;
 2. RBROT 140318 geen uitsluiting voor schade door hagel tijdens storm (supercell); dekking onder de verzekering
 3. Rb Midden-Nederland 310118 ongeval met palletheftruck; beroep ASR op motorrijtuigenuitsluiting in polisvoorwaarden AVB slaagt
 4. Rb Gelderland 291117 weigering uitkering bij woningbrand; onredelijk beding; gerechtvaardigd vertrouwen op bindende schadevaststelling
 5. Hof Amsterdam 311017 woonlastenverzekering; uitkering geweigerd omdat verzekerde niet werkzaam was in NL; polisvoorwaarden onredelijk bezwarend
 6. Hof Arnhem-Leeuwarden 241017 regres WAM-verzekeraar op verzekerde; uitsluiting dekking wegens ongeldig rijbewijs terecht; uitzondering niet aangetoond
 7. Rb Noord-Nederland 200917 steekincident dertienjarige; onduidelijkheid wapenclausule AVP ouders; gunstige uitleg prevaleert
 8. Rb Midden-Nederland 190417 Gestolen motor; art-4 slot? ass draagt bewijslast voor feiten die beroep op uitsluitingsclausule rechtvaardigen
 9. Rb Rotterdam 231116 AOV drukker; bepaling in algemene voorwaarden dat verzekeraar eenzijdig arbeidsongeschiktheid vaststelt is oneerlijk beding
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 081116 (geen letsel) onjuiste voorstelling van zaken mbt aanrijding? toepasselijkheid algemene voorwaarden onvoldoende onderbouwd
 11. Rb Rotterdam 051016 geen letsel; geen schending medewerkingsplicht idzv art 6 algemene voorwaarden; bewijsopdracht verzekeraar nav beroep op alcoholclausule
 12. Hof Den Haag 050716 ongeval op glijbaan; beroep op ontbreken van dekking tardief, geen schendiging van belangen door late melding
 13. Hof Arnhem Leeuwarden 300816 polisvoorwaarde aov inhoudende dat verzekeraar de deskundige aanwijst oneerlijk beding; wordt vervolgd: interim cassatie opengesteld
 14. Rb Oost-Brabant 100816 whiplash; verzekerde mocht polisvoorwaarden AOV zo begrijpen dat ook postwhiplashsyndroom gedekt is, want herkenbaar en benoembaar ziektebeeld
 15. Rb Midden-NL 130416 Onjuiste mededelingen over verblijf in gehuurde woning; afwijzing vordering verzekerden, maar niet van passagier
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 220316 AOV slijter; ambsthalve voorlopig oordeel tzv al dan niet oneerlijk beding waarin is bepaald dat arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld adhv door ass aan te wijzen deskundigen
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 171115 onverzekerde auto; onduidelijke uitsluiting motorrijtuigschade in AVP: voor consument meest gunstige uitleg prevaleert
 18. HR 021015 art. 81 lid 1 RO; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor aansprakelijkheidsverzekeraar
 19. Rb Amsterdam 290715 uitleg hoogte uitkering overlijdensrisicoverzekering; beroep op contra proferentem verworpen; tussenpersoon niet aansprakelijk
 20. Rb Amsterdam 010715 dekking ongevallenverzekering; geen verjaring; voor aanvang verjaring is moment van bekendwording met opeisbaarheid bepalend
 21. Hof Den Haag 150714 dekking aansprakelijkheidsverzekering; in hoger beroep is vonnis vernietigd waarin aansprakelijkheid is vastgesteld; restitutierisico en kosten procedures voor verzekeraar
 22. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 AOV en fibromyalgie; beroep op polisvoorwaarden tzv wijziging verzekering vanwege verzwaring gezondheidsrisico strijdig met art. 7:940 lid 5 BW
 23. Rb Amsterdam 110315 neerstorten bij vliegcursus; dekking ongevallenverzekering is uitgesloten; slachtoffer was deel bemanning en verrichtte werkzaamheden
 24. Rb Gelderland 241214 verzuimverzekering; uitleg begrip werknemer
 25. En-bloc clausuale exit? door mr. T.J. Dorhout Mees op 19-02-2015 op nysingh.nl
 26. Rb Rotterdam 220814 vordering terugbetaling schadevergoedingen nav opschorting en royement polis; niet aangetoond dat aanmaning verzekerde heeft bereikt
 27. Rb Rotterdam 140115 schade pas na 15 maanden bij AVP-verzekeraar gemeld; verzekeraar in redelijk belang geschaad; recht op uitkering vervallen
 28. Rb Midden-NL 241214 AOV; terecht beroep verzekeraar op vervalbeding in polisvoorwaarden vanwege te late melding arbeidsongeschiktheid
 29. Hof Amsterdam 111114 schaderegelingsclausule; partijen hebben zich aan schadevaststelling door experts gebonden
 30. Rb Gelderland 030914 beëindiging van asbestdekking onder de aansprakelijkheidsdekking dmv een 'en bloc'-wijziging houdt geen stand
 31. Hof Amsterdam 260814 ingangsdatum wettelijke rente in strijd met Richtlijn 93/13 EEG (oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten)
 32. Rb Amsterdam 230714 het recht om zonder ingebrekestelling de dekking te schorsen indien premie niet tijdig wordt betaald; oneerlijk beding (deel 2)
 33. Rb Amsterdam 181213 het recht om zonder ingebrekestelling de dekking te schorsen indien premie niet tijdig wordt betaald; oneerlijk beding (deel 1)
 34. Rb Amsterdam 260314 uitleg woord ziekte; bij definitie in de polis, mag verzekerde er in beginsel vanuit gaan dat die term ook in die betekenis wordt gebruikt
 35. Rb Rotterdam 290114 vordering op verzekeraar ihkv AVP afgewezen; geslaagd beroep op wapenclausule in polisvoorwaarden
 36. Gerecht Eerste Aanleg Aruba 110913 verval recht op uitkering wegens niet onmiddellijk melden ongeval
 37. Rb Den Haag 150513 val bij gebruik heftruck als steiger; schade niet veroorzaakt met of door motorrijtuig; dekking op AVB
 38. Hof Arnhem-Leeuwarden 070513 bij twijfel beding op voor verzekerde gunstigste wijze uitleggenvanwege aard en karakter verz en gering verzekerd risico
 39. Hof Arnhem-Leeuwarden 230413 ongevallenverzekering; uitleg Gliedertaxe bij functieverlies delen arm
 40. Hof Amsterdam 260313 verkeersongeval; AVB-polis biedt dekking bij aansprakelijkheid vanwege onvoldoende verzekering
 41. Rb 's-Gravenhage 051212 vrijwaring: verzekering voor geven paardrijlessen omvat ook schade toegebracht door paarden die tijdens lessen worden gebruikt
 42. Rb Arnhem 101012 onverzekerde auto; motorrijtuigrisico wordt niet onder AVP-polis gedekt
 43. Rb Almelo 260912 het adagium dat de dader het slachtoffer heeft te nemen zoals hij is, geldt bij SVI niet onverkort; rb volgt polisvoorwaarden
 44. Rb Amsterdam 270411 caféruzie; oogletsel na gooien bierglas door lastiggevallen meisje; beroep op te late melding faalt
 45. Rb Utrecht 110712 beenamputatie; geen dekking ogv AVB is voorshands aannemelijk in KG; reparaties vallen niet onder de verzekerde hoedanigheid
 46. Hof A.dam 230310 geen verzekeringsdekking voor werkgever die aansprakelijk is voor autoongeval werknemer, aan verzekeringnemer wordt kennis van assurantietussenpersoon toegerekend
 47. HR 230410 uitsluiting voor sexueel misbruik niet onaanvaardbaar, groepsvrijstelling voor kartelverbod verbond van verzekeraars
 48. Hof A'dam 201107 geen anticipatie op het per 01.01.2006 in werking getreden art. 7:930 BW
 49. HR 301107 bereddingskosten bij asbest verontreiniging verhuurde panden
 50. HR 051007 late melding RSI schade, beroep op vervalbeding, verzekeraar in redelijk belang geschaad?
 51. Hof Den Bosch 260607 uitleg overeenkomst; Haviltex-criterium
 52. Hof A'dam 140906 waterschade agv overgelopen douchebak; uitleg 'onvoorzien' ahv Haviltex-criterium
 53. Rb Rotterdam 251006 uitleg bepaling in polis brandverzekering
 54. Rb Zwolle (kanton) 130606: polisvoorwaarden en het nieuwe verzekeringsrecht; dekking voor expertis
 55. Hoge Raad 090606: vrijwaringszaak na ongeval met valschermzweeftoestel, omschrijving dekking

Deze website maakt gebruik van cookies