Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hoge Raad 090606: vrijwaringszaak na ongeval met valschermzweeftoestel, omschrijving dekking

Hoge Raad 09-06-06: vrijwaringszaak na ongeval met valschermzweeftoestel, omschrijving dekking

3.4.2 Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat waar een verzekeraar in de primaire omschrijving van de dekking bepaalde evenementen heeft uitgesloten, een beroep op de primaire dekkingsomschrijving niet met succes kan worden afgeweerd met de stelling dat een beroep van de verzekeraar daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is met als argument dat de redenen waarom de verzekeraar dit soort evenementen niet wil verzekeren zich in het concrete geval niet voordoen. Met de dekkingsomschrijving heeft de verzekeraar immers de grenzen omschreven waarbinnen hij bereid was dekking te verlenen, hetgeen hem vrijstond.

3.4.3 Uit het bestreden arrest blijkt niet voldoende duidelijk dat het hof dit uitgangspunt in het oog heeft gehouden. (...)

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Arnhem van 19 oktober 2004;
LJN AV9435 (AG Spier concludeerde tot verwerping van het beroep)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies