Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR 230410 uitsluiting voor sexueel misbruik niet onaanvaardbaar, groepsvrijstelling voor kartelverbod verbond van verzekeraars

HR 230410 uitsluiting voor sexueel misbruik niet onaanvaardbaar, groepsvrijstelling voor kartelverbod verbond van verzekeraars
3.1 In deze zaak, waarin kan worden uitgegaan van de feiten die in de conclusie van de Advocaat-Generaal zijn vermeld onder 1.1, gaat het in cassatie met name om de vraag of Amev een beroep toekomt op de uitsluiting onder 3.2 (Seksuele gedragingen) van de polisvoorwaarden, die van toepassing is op de aansprakelijkheidsverzekering van de vroegere echtgenoot van [eiseres]. Die echtgenoot is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld wegens verkrachting van [eiseres]. Hij heeft haar de op de aansprakelijkheidsverzekering te baseren vordering op Amev gecedeerd. De rechtbank heeft de vorderingen van [eiseres] afgewezen, en het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd met afwijzing van het door [eiseres] in hoger beroep meer of anders gevorderde. Het hof verwierp de aan art. 6 van de Mededingingswet (Mw) ontleende stellingen van [eiseres] evenals haar betoog dat een beroep op de uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

(....)
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
LJN BL6024 conclusie AG Rank-Berenschot

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies