Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle (kanton) 130606: polisvoorwaarden en het nieuwe verzekeringsrecht; dekking voor expertis

Rb Zwolle (kanton) 13-06-06: polisvoorwaarden en het nieuwe verzekeringsrecht; dekking voor expertise voor verzekerde
[x] heeft op 24 mei 2005 brandschade geleden welke door de polis wordt gedekt. De omvang van deze brandschade is overeenkomstig de polisvoorwaarden (artikel 3.2) getaxeerd. ABN AMRO heeft drs. [A], verbonden aan Hettema en Disselkoen BV, tot expert benoemd en [B], [C] verbonden aan [eiseres]. [eiseres] heeft ter zake van haar werkzaamheden als expert een bedrag van € 1.142,40 bij [X] in rekening gebracht. Deze heeft zijn vordering op ABN AMRO aan [eiseres] gecedeerd.

2.
ABN AMRO weigert volgens [eiseres] ten onrechte haar nota te vergoeden. [eiseres] heeft daartoe meerdere argumenten aangevoerd.

3.
ABN AMRO weigert de kosten van [eiseres] te vergoeden omdat [B] geen registerexpert is als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden, namelijk ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Voorts stelt ABN AMRO, verwijzend naar artikel 2.27.9 dat de dekking beperkt is tot het bedrag dat haar eigen registerexpert heeft gefactureerd, te weten € 942,09.
De door [eiseres] aangevoerde argumenten heeft ABN AMRO bestreden. Volgens ABN AMRO heeft [eiseres] in beginsel een eigen vorderingsrecht jegens ABN AMRO en wist [eiseres] tijdig, namelijk door een daartoe strekkende mededeling van drs. [Y], dat haar kosten op grond van artikel 2.27.9 niet vergoed zouden (kunnen) worden.

4.
De kantonrechter oordeelt als volgt. (....)
LJN AX 8727

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies