Overslaan en naar de inhoud gaan

PPS Bulletin 2022-3 Rosalinde Montulet: Verkeersslachtoffer kan terugvallen op directe actie als eigen recht is verjaard

PPS Bulletin 2022-3 Rosalinde Montulet: Verkeersslachtoffer kan terugvallen op directe actie als eigen recht is verjaard 
Lange tijd was niet duidelijk of een benadeelde zich op grond van artikel 7:954 BW direct tot een verzekeraar kan wenden als het eigen recht van de benadeelde uit artikel 6 WAM is verjaard. Uit lid 7 van artikel 7:954 BW kan de conclusie worden getrokken dat een benadeelde in het geheel geen directe actie toekomt als sprake is (geweest) van een eigen recht van een benadeelde tot vergoeding van zijn schade. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 22 april 2022 echter anders. PPS-Bulletin