Zoeken

Inloggen

Verjaring en de WAM

Verjaring en de WAM

Meer artikelen...

 1. PPS Bulletin 2022-3 Rosalinde Montulet: Verkeersslachtoffer kan terugvallen op directe actie als eigen recht is verjaard
 2. HR 220422 directe actie art. 7:954 BW wanneer WAM-vordering op verzekeraar verjaard is (2)
 3. RBROT 300322 WAM-verzekeraar beroept zich ten onrechte op verjaring en/of rechtsverwerking na opzegging onderhandelingen ex art 10 WAM
 4. Rb Limburg 070318 vordering ogv WAM verjaart na opzegging ogv 10 WAM; erven verzekerde worden rechtstreeks aangesproken
 5. Hof Arnhem-Leeuwarden 220915 verjaring in WAM-zaak; na stuiting ex 10 lid 5 WAM gaat nieuwe termijn lopen ex 3:319 lid 1 BW; aangifte en art 12-procedure niet aangemerkt als stuitingshandeling
 6. Hof Amsterdam 150714 verjaring na drie jaar tov WAM-verzekeraar laat onverlet de algemene verjaringstermijn van vijf jaar jegens verzekerde
 7. Hof Amsterdam 040314 voeging voormalig advocaat in verjaringszaak slachtoffer tov wam-verzekeraar en verzekerde
 8. Rb Amsterdam 290813 brief verzekeraar heeft onderhandelingen binnen de verjaringstermijn doen heropenen; WAM-verjaring tijdig gestuit
 9. Rb Amsterdam 310713 vordering jegens WAM-ass na drie jaar verjaard; vanwege doorstuiting is vordering jegens verzekerde niet verjaard
 10. Hof Arnhem 170209 regeling niet zonder meer uitgesloten, waardoor duurstuiting door onderhanlingen
 11. Rb Maastricht 170908 wam verjaring; gedaagde heeft altijd aansprakelijkheid ontkend
 12. Verjaring en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
 13. Rb Arnhem 090507 strikte toep. 3-jaars termijn art. 10 lid 1 WAM3 bij onbekend gebleven bestuuurder
 14. HR 241106 brief waarin staat dat aan aansprakelijkheid niet te tornen valt stuit verjaring

Deze website maakt gebruik van cookies